Barn vill inte vara utan sina föräldrar

Debatt Artikeln publicerades

Att barn är de som drabbas värst vid en separation är alla ense om. Men där verkar det sluta om man ser till alla uttalanden och ageranden från sociala myndigheter, domstolar och andra inblandade rörelser. Ofta vill man inte bemöta och diskutera kring problematiken utan väljer att gå till motattacker.

Vart har sakfrågorna tagit vägen egentligen? Är det rätt att den ena föräldern intalar barnet att den andra föräldern är en dålig förälder, inte vill veta av barnet, ljuger och förvanskar vad som hänt och eventuellt kommer att hända?

Att hitta på falskaanklagelser inför domstolsförhandlingar och ofta så nära inpå förhandlingen att motparten inte får en ärlig chans enligt lagen att bemöta och eventuellt motbevisa det hela. Att gömma eller undanhålla barnen när det finns välgrundade domslut på att umgänge, vårdnad och boende finns fastslaget och vunnit laga kraft.

Vilken anledning har organisationer och myndigheter att vila sig på när de aktivt begår lagbrott i medhjälpen till dessa lagbrott? Detta skadar ju barns utveckling och mognad enligt all expertis som uttalar sig överallt och alltid från alla håll.

    Vad handlar detom i grunden, allt detta så kallat hat mellan föräldrarna och könen? Mest troligt är att ingen vill vara utan sina barn. Men vem tänker på att barnen inte vill vara utan sina föräldrar, även om de inte bor tillsammans!