Annons

Beakta barnets bästa krav enligt Barnkonventionen

I press och media har vi kunnat följa händelserna med flickan Lisa, nio år gammal, som sedan flera år bott i Järpås, utanför Lidköping, där hon tagits om hand av svenska familjehemsföräldrar, som också blivit hennes förordnade vårdnadshavare.
Flyktingöde • Publicerad 29 juni 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
De skånska KD-kvinnorna påpekar att barnets bästa alltid ska vägas in i myndighetsbeslut enligt Barnkonventionen.
De skånska KD-kvinnorna påpekar att barnets bästa alltid ska vägas in i myndighetsbeslut enligt Barnkonventionen.Foto: Jan Pettersson

Lisas biologiska mamma bor på annan plats någonstans i Europa. Via medias rapportering har vi förstått att det funnits en överhängande risk för att Lisa skulle utvisas ensam och hamna på barnhem i ett mottagande land, eftersom inga anhöriga funnits att ta emot henne.

I denna situation upplevde familjehemsföräldrarna förtvivlan, och Lisa mådde säkert inte bra av tanken att vara tvungen att skiljas från det hem och den trygghet hon haft hos dem. Allmänheten undrade hur Migrationsverket kunde behandla ett barn på ett sätt som inte verkar tillvarata barnets bästa. I fall som Lisas, där barn omhändertas på grund av så kallad omsorgssvikt, ställs lagen på sin spets.

Annons

Barnet kan utvisas med vårdnadshavarna, trots att de tidigare bedömts vara oförmögna att ta hand om barnet. I vissa andra fall finns inte vårdnadshavarna tillgängliga och då får barnet omhändertas av det mottagande landets myndigheter.

Kristdemokraterna, med barn- och äldreminister Maria Larsson i spetsen, arbetade tidigare under många år för att FN:s konvention om barnets rättigheter – barnkonventionen – skulle inkorporeras i svensk lagstiftning. Det blev verklighet år 2020 då konventionen började gälla som svensk lag, men först 30 år efter att den antagits i FN.

Myndigheter i Sverige arbetar nu med att tillämpa lagen som ger barnet en egen rättsstatus, oberoende av vårdnadshavarna. Vid svenska myndigheters och domstolars tolkning av barnkonventionen bör det tydligt framgå att hänsyn tas till barnets nya rättsstatus, och att barnets bästa sätts i centrum. En bestämmelse i utlänningslagen säger att barnets bästa ska beaktas i varje ärende som rör barn. Anknytningen till Sverige är en viktig del i denna bedömning.

Kristdemokratiska kvinnoförbundet Skåne anser därför att detta ställer krav på att barnets bästa ska beaktas, och utredas ordentligt för att väga in i beslut. Att befinna sig som Lisa gjort i detta limbo – denna obestämda väntan utan att veta när eller något om vad som kommer att hända – skapar säkert en känsla av att känna sig åsidosatt. Det kan inte bara vara vackra ord om allt som är bra med barnkonventionen, det måste visa sig i medmänsklig handling också!

Det var därför med glädje vi i förra veckan läste att Lisa beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd. Vi hoppas att myndigheterna även i fortsättningen håller sig till principen att se till barnets bästa i beslutsprocesser och att beakta de åsikter barnet uttrycker.

Paula Bon

Ordförande KD-kvinnor Skåne, Lund

Nina Dakwar

1:e vice ordförande KD-kvinnor Skåne, Trelleborg

Aase Jönsson

Annons

2:e vice ordförande KD-kvinnor Skåne, Svalöv

Agneta Lindskog

Ledamot KD-kvinnor Skåne, Lund

Petra Carrysson,

Ledamot KD-kvinnor Skåne, Vellinge

”I denna situation upplevde familjehemsföräldrarna förtvivlan, och Lisa mådde säkert inte bra av tanken att vara tvungen att skiljas från det hem och den trygghet hon haft”
Annons
Annons
Annons
Annons