Bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet!

Debatt • Publicerad 7 maj 2003

Revisorerna i Region Skåne anser att de 30 ledamöterna och ersättarna i regionstyrelsen, som arbetade fram till valet 2002, inte ska få ansvarsfrihet. Enligt vad som brukar betraktas som god revisionssed ska de frågeställningar och eventuella anmärkningar, som riktas mot de granskade stämmas av med dem. Detta har inte skett med ledamöterna i den gamla regionstyrelsen. Vi fick heller inte yttra oss över revisionsberättelsen förrän jag under behandlingen i fullmäktige påtalade att detta var i strid med kommunallagen och fullmäktiges arbetsordning. I det yttrande, som jag nu i efterhand fått lämna, framför jag mycket hård kritik både mot hanteringen och mot brister och fel i revisionsberättelsen Det finns skäl för kritik mot en alltför hög kostnadsökning i Region Skåne 2002. Men jag är mycket kritisk mot avsaknaden av analys av orsakerna i revisionsberättelsen. Vem bär ansvaret? Vid flera tillfällen under 2001 och 2002 tvingades jag konstatera, att regionfullmäktige beslutade på sådant sätt att regionen fick högre utgifter och lägre inkomster än vad regionstyrelsen föreslagit och jag röstat för. Regionfullmäktiges generositet, och delvis också formerna för besluten, påverkade förutsättningarna för styrelsen att styra regionens ekonomi. Som jag ser det är det orimligt att revisorerna och regionfullmäktige under år 2003 ska kritisera regionstyrelsen under 2002 för förhållanden, som en bred majoritet i regionfullmäktige före valet i september 2002 inte var beredd att göra något åt. Kritik mot fullmäktige framförs i allmänna val och inte i revisionsberättelser. De ledningsproblem, som till stor del orsakades av avsaknaden av regiondirektör från 1 februari till 30 september 2002 och av regionstyrelsens ordförandes sjukdom under årets första del, var naturligtvis allvarliga. Jag är inte beredd att ta på mig ansvar för problem i ledningen och i den ekonomiska styrningen, som jag mycket aktivt försökt påverka utan att få stöd för mina förslag till åtgärder. Jag anser det olyckligt att regionstyrelsens ordförande inte följde mitt förslag, att i januari 2002 avsätta de styrelseledamöter i Helsingborgs Lasarett AB, som inte tog kritiken, mot att de hade för hög kostnadsökning, på allvar. Enligt min mening kan man inte ställa kraftfulla krav mot andra om inte ”de värsta syndarna” sätts åt. Revisionsberättelsen innehåller inget påstående att Region Skånes medel under 2002 skulle ha använts till andra ändamål än som beslutats av regionfullmäktige. Revisorerna har i revisionsberättelsen konkret endast anmärkt på ett enda beslut: Ägarutskottets beslut 2002-10-10 att högst 5 miljoner kronor av utvecklingskostnaden för Smart Card och läkemedelsprojekt skulle belasta regionstyrelsens it-utvecklingsanslag. Ett beslut som aldrig diskuterats och heller inte anmälts till den gamla regionstyrelsen. Jag fick kännedom om beslutet genom revisionsberättelsen och har inte ansvar för om andra ledamöter i styrelsen skulle ha överskridit sina befogenheter enligt av regionstyrelsen lämnad delegation. Jag hävdar att revisorernas kritik av regionstyrelsen på denna punkt är felaktig. Att Region Skåne inte hade en balanserad budget 2002 var något som regionfullmäktige med bred majoritet beslutat. Det berodde på bindande avtal med Skånes kommuner vid Region Skånes bildande. Den avtalade skattesatsen på 9:39 kronor har under hela perioden varit den lägsta i landet för samtliga landsting. Den upplåning per den 31 december 2002, som Region Skåne hade uppgående till 1 745 miljoner kronor, kan ses mot bakgrund av att Skånes invånare under åren 1999-2002 betalat in 4 140 miljoner kronor mindre i skatt än om de haft en för landet genomsnittlig landstingsskatt. För år 2003 har jag i regionfullmäktige lagt fram förslag om en balanserad budget, vilket dock inte fick regionfullmäktiges stöd. Fullmäktige beslöt i stället även för år 2003 att anta en icke balanserad budget. Jag anser att jag på ett ansvarsfullt sätt arbetat som regionråd och regionstyrelseledamot gentemot regionfullmäktige och mot Skånes invånare. Jag har i mitt yttrande över revisionsberättelsen begärt att, eftersom revisorerna inte analyserat de olika ledamöternas ansvar, hela regionstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för år 2002. Per-Ingvar Johnsson (c)

SAXO
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.