Annons

Bilden som sprids av Ibn Rushd verksamhet är felaktig

För några dagar sedan publicerades en nyhetsartikel i Kb/NSk rörande Ibn Rushd studieförbund. Texten innehåller en rad anklagelser och felaktiga slutsatser om innehållet i Ibn Rushd verksamhet.
Publicerad 25 juni 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anna Waara, förbundsordförande Ibh Rushd är kritisk till Region Skånes beslut att inte betala ut pengar till det muslimska studieförbundet.
Anna Waara, förbundsordförande Ibh Rushd är kritisk till Region Skånes beslut att inte betala ut pengar till det muslimska studieförbundet.Foto: OLA HEDIN

Sakfel återfinns på många ställen i Johansens text då han hävdar att folkbildningen inom Ibn Rushd behandlar demokratividriga ämnen. Tematiker som rör homofobi, barnaga och andra odemokratiska ämnen är oförenliga med Ibn Rushd värdegrund. Otaliga gånger har det bevisats att Ibn Rushd har god verksamhet och tar ansvar om brister förekommer. Folkbildningsrådets granskning i vintras är ett exempel på just det. Granskningen initierades på Ibn Rushd eget initiativ.

Det var organisationen själv uppmärksammade brister och påkallade den nu genomförda återbetalningen. Ärendet är avslutat i och med att en åtgärdsplan skickats gällande förbättrad dokumentation.

Annons

Den 14 juni offentliggjordes en ny granskning som genomförts av revisionsbyrån Ernst & Young på uppdrag av Region Skåne. Processen som har omgett granskningen är högst problematisk. Ibn Rushd har inte fått möjlighet att ta del av rapportens innehåll innan den skickats till politiker. Utan dialog har politiker yttrat sig med grova anklagelser mot förbundet. Nu när granskningen offentliggjorts är det tydligt att det var missriktad kritik. Granskningen visar att inget odemokratiskt material har använts i Ibn Rushds verksamheter.

Granskarnas rekommendationer i rapporten handlar i stor utsträckning om åtgärder som redan är fastslagna i den åtgärdsplan som Ibn Rushd Studieförbund och Folkbildningsrådet enats om efter det demokratiärende och den granskning som genomförts under vintern.

Inga slutsatser finns i rapporten till Region Skåne som gör gällande att Ibn Rushd bör förlora finansiering eller som antyder att det förekommit odemokratiskt innehåll eller innehåll som strider mot diskrimineringsgrunderna i Ibn Rushd granskade verksamhet. Trots detta beslutade region Skåne den 19:e juni att inte betala ut medel till Ibn Rushd studieförbund.

När granskare felaktigt pekar ut delar av studiematerial som problematiskt och politiker fattar beslut på lösa grunder nedmonteras ytterligare den svenskmuslimska bildningen och religionsfriheten inskränks i takt med att misstänkliggörandet ökar.

Ibn Rushd är ett studieförbund som tillhör en hundraårig svensk tradition med demokrati, egenmakt och rätten till bildning i fokus. Visionen är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige.

Det är ett svårt läge för folkbildning i Sverige i allmänhet och svenskmuslimsk folkbildning i synnerhet som präglas av utökad kontroll. Det fria och frivilliga som länge varit folkbildningens grund villkoras när religiösa texter definieras som problematiska och studerandet av dem de facto inte längre tillåts. Det är en fråga inte bara för oss i den svenskmuslimska delen av civilsamhället utan för alla som värnar folkbildningen. Avfinansieras Ibn Rushd Studieförbund så avfinansieras demokratin.

Anna Waara

Förbundschef Ibn Rushd

Svar direkt:

Artikeln som Ibn Rushd kritiserar tar upp det faktum att Region Skåne har låtit en extern granskare, revisionsbyrån Ernst & Young, granska verksamheten, samt de förhållanden som då upptäckts. Detta är rena fakta.

Annons

Efter att artikeln publicerades har Region Skånes kulturnämnd beslutat att upphöra med att ge ekonomiskt stöd till Ibn Rushd, samt se över möjligheten att kräva tillbaka tidigare bidrag.

Detta är också fakta, som våra läsare förtjänar att få veta. I en demokrati är det viktigt för allmänheten att få veta hur deras skattemedel används. Även om det innebär att företrädare för de organisationer som kritiseras inte gillar innehållet.

Med vänlig hälsning

Clifford Johansen

”Visionen är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige.”
Annons
Annons
Annons
Annons