Annons

Bostad först eller snarare sist?

Kommun efter kommun kompletterar den gamla ”trappstegsmodellen” för de som hamnat i hemlöshet och utanförskap med den nya evidensbaserade modellen Bostad först. ”Trappstegsmodellen” går i korthet ut på att den utsatte stegvis ska visa upp diverse färdigheter, uppför en metaforisk “trappa”. Alltför många är dock de som aldrig klarar sig upp till det åtråvärda översta trappsteget där hjälp med egen bostad är belöningen, skriver Susanna Svensson (SD) i Kristianstad.
Utanförskap • Publicerad 13 september 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det kan inte vara rimligt att nöja sig med att överge den utsatte genom att hävda att denne blivit erbjuden allt när det finns enkom ett alternativ, skriver Susanna Svensson (SD).
Det kan inte vara rimligt att nöja sig med att överge den utsatte genom att hävda att denne blivit erbjuden allt när det finns enkom ett alternativ, skriver Susanna Svensson (SD).Foto: Itsuo Inouye

Ett otal av de utsatta hemlösa i Kristianstad har varit en sväng på Boendebasen och provat på trappstegsmodellen. För en del har det gått bra. För andra passade det inte alls. Flera av dem som halkade ner för trappstegen slog bokstavligen tragiskt nog ihjäl sig i fallet. Och istället för en bostad hamnade de ”six feet under” och en gravsten, för de inte sällan hårt ansatta anhöriga, att besöka är vad som återstår.

Det kan inte vara rimligt att nöja sig med att överge den utsatte genom att hävda att denne blivit erbjuden allt när det finns enkom ett alternativ. En fungerande universallösning på mänskligt lidande har hittills aldrig presenterats. Alla är unika individer och bör rimligen enligt de lagar vi har bemötas på de premisserna. Hemlös eller ej.

”Många blir självförsörjande, lever ett värdigt och fungerande liv efter att ha fått det stöd och hjälp de behövde.”
Annons

Att komplettera med Bostad först var mer än välkommet och absolut på sin plats!

Studier världen över visar att hela 80 procent av utsatta hemlösa med varierande grundproblematik har kvar sin bostad efter två år

Många blir självförsörjande, lever ett värdigt och fungerande liv efter att ha fått det stöd och hjälp de behövde. Den stora skillnaden var att de fick stödet lite som i en form av baklängesmiddag,. Det vill säga belöningen först, en egen bostad. Därefter självvalda anpassande insatser.

Här ur Socialstyrelsens rekommendationer kring hur hemlöshet ska definieras;

” I Socialstyrelsens definition av hemlöshet ingår akut hemlöshet, personer som saknar boende efter institutionsvistelse, kortsiktiga boenden hos familj, släkt eller andra privatpersoner samt den sekundära bostadsmarknaden. Den sekundära bostadsmarknaden innebär att kommunen står för bostaden och hyr ut i andra hand.”

”Det känns föga troligt att ingen ur den gruppen antagit ett sådant erbjudande varför det finns starka skäl att tro att den uppsökande verksamheten aldrig ägt rum.”

Tanken på Bostad först startade 2013 i Kristianstad. Det dröjde efter många om och men till hösten 2018 innan det kom igång. Hittills, efter snart två år, har inte en enda akut hemlös fått chansen till Bostad först.

I konceptet ingår uppsökande verksamhet och information till framförallt akut hemlösa. Det känns föga troligt att ingen ur den gruppen antagit ett sådant erbjudande varför det finns starka skäl att tro att den uppsökande verksamheten aldrig ägt rum.

Däremot verkar man ha siktat in sig på allt annat än de akut hemlösa genom att fokusera på dem som redan klarat trappstegsmodellen på Boendebasen eller på ett eller annat sätt levt i någon av kommunens institutioner under många år.

Därmed har trappstegsmodellen i praktiken fortlevt, fast under namnet Bostad först; i praktiken Bostad sist."

Susanna Svensson (SD)

Kristianstad

Annons
Annons
Annons
Annons