Annons

Brist på bostäder växande problem – äldre kvar i opraktiska hus

Vi för ett gigantiskt bostadsförsörjningsproblem framför oss. Brist på bostäder är ett problem i mer än hälften av Sveriges kommuner, både i städer och i mindre samhällen. Äldre blir kvar i opraktiska hus och i lägenheter utan hiss när det inte finns bra alternativ att flytta till.
Bostäder • Publicerad 8 juli 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det är ont om äldrevänliga bostäder, som den här, ”Pärlan” i Hässleholm, konstaterar pensionärsorganisationen PRO.
Det är ont om äldrevänliga bostäder, som den här, ”Pärlan” i Hässleholm, konstaterar pensionärsorganisationen PRO.Foto: Stefan Sandström

En undersökning bland medlemmarna i PRO visar att endast 3 procent upplever att utbudet av äldrevänliga bostäder är tillräckligt bra. 88 procent anser att politiken behöver göra mer för att bygga bostäder för äldre.

Sveriges 2,3 miljoner pensionärer drabbas när bostadsbyggandet minskar och bostadsmarknaden inte fungerar. Många äldre bor i ”folkhemslimpor”, efterkrigstidens tegelhus med tre våningar som byggdes i hela landet. Dessa hus höjde boendestandarden när de kom, men de saknar hiss. För boende på våning två och tre blir det förr eller senare ett problem.

Annons

84 procent av PRO:s medlemmar tycker att politiken borde göra mer för att tillgänglighetsanpassa bostäder för äldre, till exempel genom att finansiera fler hissar i befintliga bostadshus. Hyresvärdar – både privata och allmännyttan – bör reservera bottenvåningar för hyresgäster som har svårt med trapporna.

Både byggande och boende bidrar till klimatutsläppen. Vi måste bygga med hållbara material och planera våra samhällen för en framtid med ett förändrat klimat. Fler träd ger lövskugga som sänker temperaturen på gatorna och grönytor minskar risken för översvämningar. Nya hus bör inte byggas på naturmark utan i redan existerande bostadsområden.

För pensionärer handlar boendet om frihet: Friheten att ha råd med en ändamålsenlig bostad och att kunna röra sig in och ut ur sin bostad när rörelseförmågan försämras. Friheten att enkelt kunna använda lägenheten, även med rollator.

Men också friheten att få plats i äldreboende när det behövs. Vi som nu är gamla minns en tid när politiken tog ansvar för bostadsförsörjningen. I dag har vi som medborgare lämnats ensamma med bostadsfrågan. Det är hög tid att staten och kommunerna återtar ansvaret för att det byggs tillräckligt för alla grupper i samhället.

Anders Magnhagen

Ordförande PRO Skåne

Marianne Nilsson, Vinslöv

Ledamot i förbundsstyrelsen PRO

”För pensionärer handlar boendet om frihet: Friheten att ha råd med en ändamålsenlig bostad och att kunna röra sig in och ut”
Annons
Annons
Annons
Annons