Annons

Dags att få fart på bostadsbyggandet i byarna

Diskussionerna om land och stad går höga i den dagliga debatten. Det blir allt viktigare med ett regionalt perspektiv på utvecklingen som bättre återspeglar verkliga förutsättningar. Mindre orter och städer avgörande för Skånes framtid.
Bostad • Publicerad 10 februari 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anders Fredriksson vill se lättnader för bostadsbyggnation på landsbygden.
Anders Fredriksson vill se lättnader för bostadsbyggnation på landsbygden.Foto: Sofia Åström

Landsbygd och mindre orter har en stor potential att locka till sig invånare i takt med att pendlingsmöjligheter ökar men då måste vi också ge landsbygden och mindre orter möjlighet att växa utifrån sina förutsättningar.

I det skånska regionala utvecklingsarbetet har sedan Region Skåne bildades för snart ett kvarts sekel sedan framhållits att ”Skåne ska vara rundare”, det vill säga vi ska ha möjlighet att bo och arbeta i hela Skåne. Genom satsningar på den regionala spårbundna kollektivtrafiken så finns bra möjligheter att på cirka en timmes restid nå arbetstillfällen i hela Skåne. Samtidigt ser vi att Skåne utvecklas mycket olika. Vi får en slagsida västerut då västra Skåne fortsatt har en mer expansiv utveckling än östra Skåne. Samtidigt ser vi att det uppstår en slagsida till – det inre av Skåne gentemot de kustnära delarna.

Annons

I de inre delarna av norra Skåne är det med nuvarande förutsättningar tyvärr svårt att få riktig fart på bostadsbyggandet.

För en kursändring av detta slag behöver vi varierade former av upplåtelse även på landsbygden. Banker, behöver öppna upp för lokala lösningar för finansiering av byggande i orter utanför kommunernas centralorter.

”Unga vuxna mellan 18 och 35 år bör ges skattelättnad för sparande, innebärande att en del av sparandet är avdragsgillt.”

Vi kan konstatera förbättringar behövs göras. Därför ser vi behov att:

1. Använd möjligheten till experimentbyggande. Inför särskilda frizoner på landsbygden inom vilka avsteg från vissa lagar tillåts för att underlätta och utveckla ett ökat bostadsbyggande. Resultaten studeras och utvärderas och erfarenheterna läggs till grund för framtida lagändringar.

2. Uppmuntra till sparande. Unga vuxna mellan 18 och 35 år bör ges skattelättnad för sparande, innebärande att en del av sparandet är avdragsgillt. Sparandet kan bara användas som eget kapital vid köp av första bostaden eller för amorteringar. Skattereduktionen gör det möjligt för fler i familjebildande ålder att investera i sin hembygd.

3. Banker behöver bli mer kreativa och ta sitt ansvar för en fungerande kapitalförsörjning till de kapitalintensiva delarna av näringslivet. En större öppenhet för nya former för säkerställande, som exempelvis fullteckningsgaranti som kan underlätta nyproduktion av bostadsrätter är önskvärd. En sådan kan ersätta krav på förhandsförsäljning med en garanti för att föreningen blir fulltecknad enligt ekonomisk plan.

Låt oss bygga bostäder på platser där vi inte behöver ta dyrbar jordbruksmark i anspråk, låt oss bygga bostäder på platser där markpriserna är lägre och där naturnära boendemiljöer finns. Tillsammans behöver vi arbeta vidare för ett öppnare Skåne och stärka mångfalden av goda livsmiljöer samt ta till vara de möjligheter och boendealternativ som finns på landsbygden.

Anders Fredriksson, Bransch- och föreningsansvarig Byggföretagen Östra Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons