Dags att lämna tillbaka lånade pensionsmiljarder

Debatt Artikeln publicerades

När kommer redovisningen och återbetalningen av de 258 miljarderna att ske som den socialdemokratiska regeringen överförde 1999 från ATP till statskassan?

Vid den förbundskongress som Sveriges Pensionärsförbund (SPF) tidigare i år anordnade i Ronneby diskuterades ovan nämnda ärende livligt.

När överföringen skedde lovade statsminister Göran Persson (S) att beloppet skulle återbetalas till Sveriges pensionärer.

Något besked om ärendet har varken den socialdemokratiska regeringen eller alliansregeringen lämnat. De fem stora pensionärsorganisationerna i landet har därför i ett gemensamt uttalande krävt den nuvarande regeringen att få svar på ett antal punkter.

  Bland dessa kan nämnas att den så kallade bromsen tas bort och att avdraget på 1,6 procent halveras. Bromsen hade inte behövt tillämpas om vi hade fått behålla de 258 miljarderna.

  Om jag lånar i en bank måste jag återbetala beloppet efter en amorteringsplan eller betala tillbaka hela beloppet. I vårt fall har varken en redovisning skett vad beloppet skulle användas för och att det finns en återbetalningsplan. Med andra ord kan man säga att vi pensionärer blivit ”bestulna” på beloppet.

  Det skulle vara intressant att få veta vad som sker om aktieägarna i ett företag får meddelande från bolagsstyrelsen att vinsten kommer att användas till ett diffust ändamål och ett uppskjutande av vinsten kommer att ske vid ett senare tillfälle.

  Enligt min mening har ju förtroendet för våra politiker naggats betydligt i kanten från pensionärernas sida. Det är faktiskt pengar som vi tjänat ihop under vårt verksamma arbetsliv och som inte bara kan trollas bort.

  Nu skall i ärlighetens namn sägas att pensionärsorganisationerna borde ha kunnat agera betydligt tidigare både i medierna och genom lobbyverksamhet. Hade detta skett i andra länder så hade det säkerligen protesterats ordentligt.

  Det vore därför på sin plats att få besked både från den tidigare regeringen och från den nuvarande på ovan nämnda frågor, något som jag anser att vi pensionärer är berättigade till.