Dags för oss politiker att skapa en trygg och attraktiv stadskärna

Det har inte undgått någon att Kristianstads centrum inte känns tryggt för våra invånare längre. Otrygghet med öppen droghandel, bråk och misshandel på gågatorna, buskörning i hög hastighet, sprängning och en rånvåg mot enskilda dag som natt har präglat Kristianstad den senaste tiden.
Stadskärnan • Publicerad 4 september 2019
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Under förra hösten gjordes ett försök med pollare på Östra Boulevarden
Under förra hösten gjordes ett försök med pollare på Östra Boulevarden

Människor hotas med kniv eller pistolliknande föremål, vilket givetvis medför att otryggheten sprider sig. Senast 26/8 var det en insändare i Kristianstadsbladet om droghandel och buskörning på stadens gågator. Skribenten frågade sig om han och hans fru vågar bo kvar i centrum.

SD lämnade under hösten 2017 in ett förslag till kommunen om att införa höj- och sänkbara så kallade pollare som ett led i att komma tillrätta med kriminalitet och buskörning i centrala Kristianstad. Svaret från den politiska ledningen var att det inte fanns behov av detta då man bland annat redan lagt resurser på skyltning och att man satt upp en pollare vid en av infarterna.

Att försvåra för denna brottslighet är ett måste, samtidigt måste gågatorna kännas trygga att vistas på för alla.

”Det ska vara tryggt, säkert och bilfritt på våra gågator.”

Vi har nu skickat in förslaget igen och hoppas på att Pierre Månsson (L) har förstått att skyltade trafikregler inte räcker för att få stopp på okynneskörningen på våra gågator. Vi föreslår liksom Handelsstaden att fler pollare ska sättas upp vid de större infarterna och stora blomkrukor vid de mindre infarterna till centrum.

Kommunen har investerat i dyra trygghetskameror i centrum men har stött på patrull då några fastighetsägare nekat fastsättning på deras fasader. Kommunen måste skyndsamt verka för nya fastighetsägarkontakter. Polisen lokalt måste förnya sin kontakt med nationella operativa avdelningen så att åtminstone någon av trygghetskamerorna omedelbart tas i drift.

Det ska vara tryggt, säkert och bilfritt på våra gågator.

Polisnärvaron i centrum är alldeles för låg, det behövs fotpatrullering som det var förr. Idag ser man i bästa fall någon polisbil som kör en runda i stan.

”... vi har inte tid att vänta på att poliserna blir fler.”

Peter Johansson (m), kommunalråd kommenterade i Kristianstadsbladet förra veckan bland annat "att knarkhandeln förflyttat sig in mot stan", han ser heller ingen "större anledning till oro" och nämner också att trygghetskamerorna som kommit upp i centrum ”har haft en positiv inverkan”. Han påstår vidare att "ifjol satsade vi tre miljoner på trygghetsskapande åtgärder däribland ordningsvakt och väktare".

Peter Johansson (m) anser dessutom inte att kommunen ska hålla med väktare och ordningsvakter.

Vi Sverigedemokrater anser att om inte polisen förmår upprätthålla ordning och reda i centrum måste kommunen agera som man gjort i till exempel Staffanstorp, där har man valt att anställa väktare som skapar trygghet dygnet runt, vi har inte tid att vänta på att poliserna blir fler.

Satsningen på tre miljoner för trygghetsskapande åtgärder räcker inte. Effekten av åtgärderna har helt eller delvis uteblivit.

”Vi föreslår att fler fältassistenter som rör sig i centrala Kristianstad.”

Vilken Kristianstadsbo är tryggare idag än för ett år sedan?

Droger föder kriminalitet, det har Johansson rätt i, därför är det viktigt att man verkligen tar tag i det växande droganvändandet.

Vi föreslår att fler fältassistenter som rör sig i centrala Kristianstad. Dessa "fältare" skulle kunna informera om knarkets skadeverkningar.

Frågan om det är aktuellt med fler fältassistenter ställdes av oss vid senaste arbete- och välfärdsnämnden men nämndsordföranden och förvaltningschef såg inte något behov av detta. Det är möjligt att droghandeln har förflyttat sig in mot stan, den klarsynte ser att den alltjämt pågår öppet i området kring Långebro med mopedåkande ungdomar utan hjälm på trimmade mopeder och har så gjort under lång tid.

Så vår uppmaning till Pierre Månsson, det är dags att kavla upp ärmarna, samla alla partier runt den här frågan, lägg ner prestige och politiskt käbbel samt vara lyhörd och lösningsorienterad. Vi politiker kan tillsammans skapa en trygg och attraktiv stadskärna för alla!

bild 1/2
Carl-Henrik Nilsson, SD
Anneli Fälth Simmonsson, SD
Carl-Henrik Nilsson, SD
Anneli Fälth Simmonsson, SD

Carl Henrik Nilsson (SD)

Vice Gruppledare

Annelie Fälth Simonsson (SD)

Kommunstyrelsens arbetsutskott