De vill bygga parkeringsplatser på Strandängen

Mikael Efverman, Patrik Ottosson Moderaterna i Bromölla ,

Krafter inom S jobbar för att ersätta C-planen med parkeringsplatser.

Givetvis ska vi sanera C-planen detta är ett måste. Föroreningar tränger över till redan sanerade områden där t.ex. planerad förskola skall byggas. Detta är såklart inte bra och måste utföras. Där är vi överens och beslut är taget. Men att planen skall återställas till fotbollsplan är ett lika stort måste som att den skall saneras. 

Inom Socialdemokraterna i Bromölla med deras budgetallierade råder det andra meningar som att det istället skall byggas parkeringsplats (behov?) eller bara ligga i träda tills eventuell byggnation kan göras på denna yta. 

Detta är ett hårt slag mot alla de ungdomar som dagligen tränar och spelar matcher på Strandängen. Var skall dessa träna? Hur skall Bromöllas absolut största enskilda händelse, Ifö Cup, kunna genomföras? 

    Röster inom S säger att Ifö Bromölla If fått en extra plan i och med konstgräsplanen och två sjumannaplaner på Ivöstrand. Detta är också fel. Två sjumannaplaner på Strandängen togs bort och ersattes med de på Ivöstrand och grusplanen (där det förbereds för förskola) ersattes med konstgräs för vinterträning. Detta är i vår värld samma antal planer. Sen att föreningar hyr in sig på konstgräsplanen även under sommarperioden är väl bara bra. Nu är det också så att konstgräsplanen är för alla kommunens föreningar och är flitigt uthyrd på vinterhalvåret. Så var det inte på grusplanen, utan där fanns tider för de som ville. 

    C-plan måste återställas till fotbollsplan annars finns det risk för att Ifö/Bromölla blir tvungna att minska sina barngrupper eller i värsta fall helt lägga ner vissa grupper. Detta är inte i våra ögon en förändring åt rätt håll. 

    Under Ifö Cup helgen kommer cirka 3 500 besökare till vår kommun och hyr in sig i de boenden som går att uppbringa, de handlar i våra affärer och de äter på våra restauranger. Säkert en härlig helg för våra företagare. Skall denna också försvinna? Nej inte om vi i Moderaterna får bestämma. Då återställs C-plan till fotbollsplan efter sanering och barnen har kvar sina träning/matchmöjligheter även i framtiden. 

    Ifö Bromölla IF har idag en fantastisk ungdomsverksamhet med cirka 350 glada fotbollsbarn, cirka 60 ideella ledare och ungefär 600 föräldrar vilket är unikt i sig i en liten kommun som Bromölla. Låt dessa få ha kvar sin C-plan.

    Moderaterna vill mer med Bromölla.