Den svenska astmavården kan och måste förbättras

Nästan var tionde svensk – 800 000 personer – lider av astma. Allt för många av dem har fortfarande inte sin astma under kontroll. Den svenska astmavården är bristfällig och idag, på den internationella astmadagen vill vi uppmana till förbättringar.
Internationella astmadagen • Publicerad 3 maj 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Artikelförfattarna har en rad punkter där de anser att astmavården måste förbättras.
Artikelförfattarna har en rad punkter där de anser att astmavården måste förbättras.Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Astma kan numera behandlas så effektivt att du kan leva ett vanligt liv och vara symtomfri. Du kan sova bra, utöva idrott eller gå på promenad i vårsolen. Allt utan att drabbas av andnöd eller känslan av att kvävas.

Trots det har var tredje person med astma fortfarande okontrollerad astma. De plågas av ständig hosta på nätterna, regelbundna astmaanfall där luftrören dras ihop och de måste anpassa sina liv för att undvika allt för stor ansträngning. Att leva med astma är som att stundtals tvingas andas genom ett sugrör.

”Att leva med astma är som att stundtals tvingas andas genom ett sugrör.”

Det finns hjälp att få. Därför behöver den svenska astmavården förbättras.

  • Se till att alla med astma har en skriftlig personlig behandlingsplan. Idag gäller det bara för var tredje vuxen och vartannat barn.
  • Följ regelbundet upp astmapatienter med till exempel spirometri. Detta har tyvärr blivit alltför ovanligt under pandemin.
  • Öka antalet astma-, allergi- och KOL-certifierade vårdcentraler och gör dem sökbara via 1177. Tyvärr ser vi nu en skrämmande minskning av antalet certifierade vårdcentraler och detta måste vändas nu för att kunna säkerställa jämlikheten och kvalitén i vården!
  • Anställ fler allergikonsulenter som bland annat kan hjälpa till med miljön i förskolan och skolan för barn med svår astma eller allergi. Utvärderingar visar att de sparar in sin egen lön genom att minska akutbesöken för barnen. Allergikonsulenter finns i vår region men tyvärr ser vi en stor minskning de senaste åren även inom detta område. Fler allergikonsulenter skulle öka livskvalitén för denna patientgrupp samtidigt som man sparar pengar genom minskade vårdbesök och ett minskat antal VAB-dagar genom en ökad skolnärvaro.
  • Se över övergången mellan barn-och vuxenvård. Det är svårare att få vård som vuxen, och det kan vara svårt för en 18–19-åring som har många andra förändringar att hantera samtidigt. I stället för en mjuk väl förberedd övergång innebär den idag ofta ett steg ut i ingenting. Det är alldeles för vanligt att 20-åringar helt saknar regelbundna vårdbesök.

I Luftvägsregistret, kvalitetsregistret för astma, kan ni som är ansvariga för vården se hur vi ligger till i vår region. Det är en bra utgångspunkt för arbetet med att förbättra astmavården och på så sätt underlätta andningen för de cirka 140 000 personer i region Skåne som lider av astma.

Astma och Allergiförbundets arbetsgrupp för allergivårdfrågor i Astma- och Allergidistrikt Syd

Pernilla Alm-Ramberg, Skåne

Cecilia Tingstedt, Kronoberg

Anna Tinnert, Blekinge

Eskil Hedberg, Blekinge

Bertil Orrby, ledamot i Astma- och Allergiförbundets förbundsstyrelse