Det behövs en plan för Skåne

Skåne är fantastiskt och liknar inte någon annan del av Sverige. Tyvärr är Skånes andel av Sveriges BNP låg och arbetslösheten hög, något som måste förändras.
Moderaterna • Publicerad 4 maj 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Daniel Jönsson Lyckestam.
Daniel Jönsson Lyckestam.Foto: Mikael Persson

Samtidigt är Skåne helt avgörande för den svenska krisberedskapen och staten behöver ha detta i beaktande när det planeras för infrastruktur, matproduktion och militärt försvar. Att Skåne utvecklas är bra för hela Sverige. Det behövs en plan för Skåne.

Skåne är porten till Europa och en tredjedel av Sveriges handelsvärde passerar härigenom. De skånska hamnarna och förbindelserna över Öresund gör regionen till Sveriges viktigaste logistiknav. Trots detta får skåningarna, som utgör 13 procent av Sveriges befolkning, enbart motta 8 procent av de statliga infrastruktursatsningarna.

De skånska lantbrukarna å sin sida står för en tredjedel av den svenska matproduktionen. Men idag står bönderna inför svåra utmaningar och många tvingas lägga ner, vilket är direkt skadligt för svensk krisberedskap. Därför behövs ett samlat bondepaket med regelförenklingar och sänkta kostnader, inte minst på el och diesel. Konsumenter och det offentliga kan också bidra genom att handla närodlat. Svenska bönder har hård lagstiftning att följa, därför borde även offentliga myndigheter ställa tydligare krav på att livsmedel som köps in uppfyller svenska miljö- och djurskyddskrav. Då kan mer skånsk mat hamna på tallrikarna istället för mat från billigare produktionsländer.

”När Sverige åter rustar sitt försvar är det viktigt att skånska politiska företrädare, oavsett parti, driver en enad linje om ökad militär närvaro i regionen.”

Givet att Skåne är avgörande för svensk handel och matproduktion är det viktigt att vi kan säkra försvaret av Skåne. Därför behöver Skåne ett nytt regemente. Här finns en tydlig historisk tradition av regementen och självklart var det militärstrategiska anledningar bakom den en gång höga militära närvaron i Skåne. När Sverige åter rustar sitt försvar är det viktigt att skånska politiska företrädare, oavsett parti, driver en enad linje om ökad militär närvaro i regionen. I sammanhanget är det sekundärt var detta regemente placeras, det som är bäst för Skåne och Sverige avgör.

I en plan för Skåne behöver en trygg elförsörjning till vettiga priser säkras. Därför behövs kärnkraft i södra Sverige som kan minska beroendet av Ryssland och ge oss lägre elpriser. Det är inte rimligt att skåningen ska betala 800 procent mer för elen än norrlänningen. Ska hela Sverige leva, eller?

För att öka tillväxten i Skåne behövs satsningar på väg, järnväg och kollektivtrafik. Men det är också viktigt med utbildning. Tillväxten är lägre i östra än i västra Skåne och detta kan delvis kopplas till att skolresultaten generellt är lägre på mindre orter. Här behöver landsbygdskommuner i Skåne gå samman för att främja en god studiekultur. Som företrädare för en stor skolsatsning i Östra Göinge kommun vill jag gärna fortsätta den skolresan genom att initiera en gemensam skolsatsning i östra Skåne. För att sänka arbetslösheten och stärka Skåne behöver vi höja skolresultaten.

Daniel Jönsson Lyckestam (M), förstanamn till Region Skåne i nordöstra valkretsen, kommunstyrelsens vice ordförande i Östra Göinge