Det behövs ett nytt ledarskap för miljön

Debatt ,
Centerpartiet vill att krav ska ställas på inblandning av förnybart bränsle i flygen för att minska utsläppen.
Foto:Lars Pehrson/SvD/TT
Centerpartiet vill att krav ska ställas på inblandning av förnybart bränsle i flygen för att minska utsläppen.

Miljöpartiet hävdar att Centerpartiet lämnar över klimatskulden till nästa generation (Kb 19/10), men kunde inte ha mer fel. Centerpartiet visade ett tydligt ledarskap för miljön under vår tid i Alliansregeringen med minskade utsläpp kombinerat med ökad tillväxt, stor ökning av grön energi och fler elbilar på våra vägar.

Den nuvarande regeringens resultat, med Miljöpartiet i spetsen, pekar däremot i helt fel riktning.

Det är dags för Miljöpartiet att inse faktum och erkänna sitt misslyckande. Under Centerpartiets tid vid regeringsmakten minskade utsläppen av växthusgaser kraftigt. Efter Miljöpartiet fick ansvar för miljöfrågorna ökar istället utsläppen. De som står ansvariga för detta borde ta sitt ansvar, i stället för att skylla på andra.

Centerpartiet visar ett tydligt ledarskap i klimat och miljöfrågorna. Vi satsar i vår budget fyra miljarder mer på infrastruktur än regeringen fram till 2020. Vi satsar även närmare 750 miljoner mer än regeringen på insatser för att trygga det viktiga vattnet, både gällande rening men också vattentillgång. Under mandatperioden har vi även stoppat skatten på solenergi som Miljöpartiet var med och drev igenom.

  Gällande frågan om flygskatt har vi varit tydliga. Vi vill få ner utsläppen från flyget, utan att jaga resenärerna. Därför föreslår vi att krav ska ställas på inblandning av förnybart bränsle i flygen, vilket skulle leda till större minskning av utsläppen än regeringens flygskatt. Vi vill ha riktiga resultat för miljön, inte onödiga skattehöjningar som leder till sämre resultat.

  Miljöpartiet angriper oss i frågan om höghastighetsjärnvägen och samarbete med Moderaterna. Låt oss vara tydliga. Centerpartiet är positiva till satsningen som vi är övertygade om krävs för att bygga ett starkare Sverige med en modern, hållbar infrastruktur.

  Vi anser att detta är en viktig fråga och kommer därför rösta för satsningen såvida den inte innebär att annan nödvändig skånsk infrastruktur bortprioriteras. Det är tydligt att det krävs ledarskap för att bygga ut järnvägen med allt från upprustning till nya stambanor med höghastighetståg.

  Det är genant att Miljöpartiet har så få argument för sin egen miljöpolitik att man väljer att blanda in skattehöjningsfrågan. Centerpartiet säger tydligt nej till en skattehöjning i regionen, och vi visar i vårt budgetförslag tillsammans med övriga alliansen, att vi kan trygga välfärden med mer pengar till exempelvis primärvården än det rödgröna styret, utan en skattehöjning.

  Det är dags att inse faktum. Centerpartiet är ett parti som tar ansvar för miljön, och som kan visa resultat av vår miljöpolitik. Miljöpartiet borde däremot hålla lägre profil, det ledarskap Miljöpartiet visat är närmast pinsamt om man ser till resultatet för utsläppen och miljön. Vi är därför övertygade om att det behövs ett nytt ledarskap för miljön.

  Birte Sandberg (C)

  gruppledare, Region Skåne

  Ulrika Axelsson (C)

  distriktsordförande, Centerpartiet Skåne

  Patrik Holmberg (C)

  ledamot, Regionala Utvecklingsnämnden