Annons

Det stormar i samhället efter alla politiska felbeslut

Det stormar inom skola, vård och omsorg. Man har tagit så många felaktiga beslut att det är minus i alla kassor. Verksamheter går med stora underskott. Ledningen beslutar om inskränkningar, neddragen budget besparningskrav.
Samhälle • Publicerad 27 juni 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mycket har gått fel i vårt land. ”Vi medborgare måste vara medveten om att: Smakar det kostar det.”, påpekar skribenten.
Mycket har gått fel i vårt land. ”Vi medborgare måste vara medveten om att: Smakar det kostar det.”, påpekar skribenten.Foto: Sandra Fonnisson

Man säger upp avtal, stänger avdelningar på sjukhus, drar in på hemtjänst, stänger skolor och säger upp skolpersonal, slopar ungdomsgårdar, lokala aktiviteter, badhus med mera som är till nytta för ungdomar, äldre och sjuka. Politiker verkar bara tänka på sig själva och sitt parti. Dom är oftast analfabeter inom respektive verksamhet, tror sig ändå veta hur den skall bedrivas! Vore roligt att höra deras ursäkter och försvarstal varför familjens barn, livspartner, mor och farföräldrar inte kan få utbildning, sjukvård eller hemtjänst.

Regering och riksdag har tagit beslut om hur dessa verksamheter skall bedrivas. För detta ändamål behövs det professionella utövare. Man måste göra konsekvensanalyser innan man fattar beslut. För vem, till vilken nytta och för vilka pengar!

Annons

Sveriges befolkning har ökat till 11 miljoner. I slutet av år 2023 var 844 095 utländska medborgare folkbokförda i Sverige. Det motsvarar åtta procent av befolkningen enligt SCB. Ökar befolkningen så ökar behoven, invandringen har knappast minskat på behovet.

Det enda som får öka sina kostnader är arvoden till de styrande politikerna och beslutsfattarna. Oftast beslutar de själva nivåerna på dessa personliga intäkter, vissa med löner på över 100 000 i månaden. Många anser dessutom att de är värda mer än tre utövare på golvet!

Statistiskt kan man göra matematiska kalkyler på vilken personaltäthet, som behövs för att hålla maskineriet rullande. Detta måste vara grunden för alla beslut. En ökande befolkning innebär ett ökat behov, vilket i sin tur innebär en ökning av antalet utövare, inte tvärt om. En minskning kan i undantagsfall ske inom vissa områden med hjälp av ny teknik och hjälpmedel. Detta kan öka effektiviteten så att fler brukare kan få hjälp, vård, omsorg efter utbildning med samma personal.

Att öka antalet politiskt valda eller administrativ personal minskar inte på kostnaden för utövande verksamheter. Vissa organisationer anser dessutom att fler chefer och mer administrativ personal måste anställas för att öka effektiviteten? Varför ser man aldrig en sammanställning på behovet av antal utövare för att bedriva en verksamhet? Hur stor administrationen behövs och vad blir kostnaden för allt detta?

Totala summan för dessa verksamheter måste täckas med motsvarande intäkter för att vara i balans. Hur skall vi få dessa intäkter? Detta måste vara det viktigaste jobbet för politikerna att lösa. Inte genom att minska kostnaderna, utan genom att öka intäkterna.

Vi medborgare måste vara medveten om att: Smakar det kostar det.

Jan-Ivar Lidström

Bromölla

”Oftast beslutar de själva nivåerna på dessa personliga intäkter, vissa med löner på över 100 000 i månaden. Många anser dessutom att de är värda mer än tre utövare på golvet!”
Annons
Annons
Annons
Annons