GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

En ny högstadieskola är viktigare än några träd

Svar på S-gruppens insändare den 15 maj gällande oxelträd som ska fällas vid Östra Kasern.
”S-gruppen tycks helt ha tappat fokus på vad uppdraget gäller; att ta fram en ny detaljplan för Östra Kasern med plats för en ny central grundskola.”
”S-gruppen tycks helt ha tappat fokus på vad uppdraget gäller; att ta fram en ny detaljplan för Östra Kasern med plats för en ny central grundskola.”
Foto: Mikael Persson
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Kommunstyrelsen gav i maj 2019 byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Östra Kasern med plats för en ny högstadieskola för cirka 600 elever inklusive befintlig förskola för 70 barn med idrottshall och sammanhängande skolgård.

När man hanterar det slutgiltiga förslaget för såväl skolans som skolgårdens utformning måste man ta trädens bevarande i beaktande så att man kan spara befintliga träd så långt möjligt. Marklov krävs därför för fällning av utpekade träd.

Detaljplanen medför att befintligt skydd för en rad oxelträd i nord-sydlig riktning tas bort eftersom behovet av att anlägga en stor grundskola är en viktig samhällsfunktion för staden. De träd som oundvikligen måste tas bort ska kompenseras genom att nya träd planteras på annan plats inom planområdet.

När förslag på detaljplan nyligen skickades ut på granskning var det en enig byggnadsnämnd som stod bakom beslutet.

Genom en fullständigt meningslös protokollsanteckning protesterade S-gruppen mot trädfällning. Hade man menat allvar, så hade man yrkat på återremiss eller kommit med ett motförslag på annan placering av skolan. S-gruppen har nu även i Bladet (15 maj) gjort påståenden att ”byggnadsnämndens majoritet anser att den nya skolans utrymmeskrav är viktigare än gamla träd …”

"Genom en fullständigt meningslös protokollsanteckning protesterade S-gruppen mot trädfällning. Hade man menat allvar, så hade man yrkat på återremiss eller kommit med ett motförslag på annan placering."

Ja, tänk, så det kan bli med tramsiga påståenden!

Vi är nog alla överens om värdet av att bevara träd så långt möjligt, men borde också vara överens om att när det inte är möjligt, när olika intressen ställs mot varandra, då är en ny högstadieskola för 600 elever viktigare och att de träd som oundgängligen inte kan sparas istället får ersättas.

Vi vill också att våra barn ska ha en bra utemiljö med tillräcklig yta. För att kunna skapa en tillräckligt stor skolgård och samtidigt skärma av trafik- och omgivningsbuller så medför skolans placering tyvärr att träd måste tas bort.

Sedan samrådet har dock arbetet med att ta fram ett skolförslag fortsatt med utgångspunkt att spara så mycket grönska som möjligt. Förslaget har anpassats så ett träd från den nordsydliga raden av träd sparas samt hela trädraden utmed Croniusgatan genom att skolbyggnaden förskjuts.

S-gruppen tycks helt ha tappat fokus på vad uppdraget gäller; att ta fram en ny detaljplan för Östra Kasern med plats för en ny central grundskola.

Vi vill säkert alla ha en grönare stad och värnar miljön, där även växande träd hanterar koldioxidutsläpp och är till nytta, liksom vi värnar stora, uppvuxna träd.

Majoriteten instämmer för övrigt i förvaltningens skrivning: ”Att ta ner träd ska endast göras när inga andra alternativ är möjliga” Samtidigt, och det är viktigt, vi vill också att våra barn får en bra skola med god utemiljö.

Christina Borglund (KD), ordförande byggnadsnämnden

Läs mer