Annons

En rättighet att söka asyl – skyldighet att integrera sig

Vi socialdemokrater vill få på plats en långsiktigt hållbar migrationspolitik med brett stöd i riksdagen. En migrationspolitik där vi står upp för asylrätten, tar vårt ansvar i EU och där mottagandet ligger på nivåer som gör att vi klarar av integrationen. Vi anser att Sverige ska ta emot sin andel av de asylsökande som söker sig till EU, vilket motsvarar två till tre procent av det totala mottagandet, skriver socialdemokraterna Annelie Karlsson och Rikard Larsson i ett svar till Maria Malmer Stenergard och Tobias Billström (M).
Migrationen • Publicerad 26 augusti 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Migrationskommitténs ledamot  Rikard Larsson (S) och i bakgrunden Annika Hirvonen Falk (MP) möter demonstranter utanför riksdagshuset när det sista sammanträdet avslutas.
Migrationskommitténs ledamot Rikard Larsson (S) och i bakgrunden Annika Hirvonen Falk (MP) möter demonstranter utanför riksdagshuset när det sista sammanträdet avslutas.Foto: Henrik Montgomery/TT

Billström och Malmer Stenergard anger att de inte kan ställa sig bakom de förslag som har tagits fram av Migrationskommittén. Kommitténs huvudförslag innebär att tillfälliga uppehållstillstånd kvarstår som huvudregel, men med möjlighet att efter tre år ansöka om permanent uppehållstillstånd. Det kan beviljas om man uppfyller vissa krav, bland annat att man kan försörja sig och inte har begått några brott. Det innebär en balans mellan rättigheter och skyldigheter.

Det är en rättighet att söka asyl. Men man har också en skyldighet att integrera sig i det nya landet om man vill leva där permanent. Att lära sig språket, att kunna försörja sig och ha kunskap om det svenska samhället är faktorer som visar en vilja till integration.

”Det finns all anledning att fundera på om moderaternas rädsla för att förlora väljare till Sverigedemokraterna överskuggar deras vilja att ta ansvar.”
Annons

Vi tycker att det är beklagligt om Moderaterna inte vill medverka till att få en ny lagstiftning på plats när den tillfälliga lagen löper ut. Man kan fundera över om moderaternas vilja att komma överens om en ny lagstiftning verkligen är allvarligt menad eller inte. Det finns all anledning att fundera på om moderaternas rädsla för att förlora väljare till Sverigedemokraterna överskuggar deras vilja att ta ansvar.

Vi socialdemokrater kommer att fortsätta arbetet för att få en långsiktigt hållbar migrationspolitik på plats.

Rikard Larsson(s)

Vice ordförande Socialförsäkringsutskottet.

Annelie Karlsson(s)

Gruppledare i riksdagen

Annons
Annons
Annons
Annons