Annons

Ett bättre Kristianstad är möjligt – med en S-budget

Kristianstads kommunfullmäktige beslutar idag om budget för 2023. Tack vare den tidigare S-ledda regeringens pandemistöd och permitteringsstöd står vi väl rustade att möta lågkonjunkturen.
Budgetfullmäktige • Publicerad 14 december 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Under onsdagen ska budgeten tas i Kristianstads kommunfullmäktige. Ulrika Tollgren är socialdemokratiskt oppositionsråd.
Under onsdagen ska budgeten tas i Kristianstads kommunfullmäktige. Ulrika Tollgren är socialdemokratiskt oppositionsråd.Foto: Mikael Persson

Den moderatledda SD-styrda regeringen har inte visat några tecken på att stötta vare sig kommuner eller regioner inför den väntade krisvintern. Valfläsket härsknar ovanligt snabbt när löftena till vanligt folk ska levereras. Skolor vittnar om hungriga barn och åtskilliga familjer fruktar prishöjningarnas följder.

Det råder trots konjunkturen fortfarande stor efterfrågan på arbetskraft. Vård och omsorg går på knäna av bristen på utbildad personal och lokala företagare anger svårigheter att rekrytera medarbetare som största hindret att växa. Samtidigt är det alldeles för många som inte har något jobb att gå till. Vägen till riktiga jobb måste kortas genom bättre matchning av arbetslösa gentemot efterfrågad kompetens. Nyckeln heter utbildning, vuxenutbildning i olika former.

Annons

Socialdemokraterna satsar 20 miljoner kronor på arbetsmarknadspolitiska åtgärder och vuxenutbildningsinsatser – för varje kommuninvånares rätt att bidra till samhället. SD-M-KD-styret fördelar 2 miljoner vilket är samma summa som alliansen skar bort från vuxenutbildningen 2021, trots ett överskott på 436 miljoner. En revisionsrapport visar på oklar ansvarsfördelning mellan ansvariga nämnder och rekommenderar en extern granskning för att säkerställa hur vi kan få mest ”pang” för pengarna. Här krävs även en nära samverkan med det lokala näringslivet. Fyra av fem nya arbetstillfällen skapas i små och medelstora företag och då duger inte plats 199 av 290 i Företagarbarometern. Upplevda brister måste åtgärdas vilket även innefattar en bygglovshanterings som lever upp till lagen krav om handläggningstider.

Socialdemokraterna satsar 40 miljoner kronor till omsorgsnämnden för att återställa välfärdssveket alliansen skapat gentemot äldre och personer med funktionsnedsättning, deras anhöriga och alla medarbetare. Pandemin blottlade brister i omsorgen men detta tycks tyvärr vara helt bortglömt i majoritetens budget.

”Detta krävs för att stoppa den nedåtgående spiral av sjuksköterskor som lämnar omsorgen och skapa stabilitet i organisationen.”

Det behövs fler medarbetare i omsorgen och dessa ska ges förutsättningar att utföra sitt uppdrag. En god arbetsmiljö är en viktig förutsättning för en god omsorg. Det är behovet som ska styra, inte minuterna eller tekniken. Du ska vara trygg med att det finns plats på ett vårdboende den dagen behovet uppstår. Du som har behov av hemtjänst ska möta färre okända och fler kända ansikten genom en teambaserad hemtjänst där tvärprofessionell kompetens möts med omsorgstagaren i centrum.

Det behövs en genomlysning av Hälso- och sjukvårdsverksamheten i syfte att stärka patientsäkerheten kopplat till bemanning och arbetsmiljö. Detta krävs för att stoppa den nedåtgående spiral av sjuksköterskor som lämnar omsorgen och skapa stabilitet i organisationen.

Inom området funktionsstöd vet vi hur mycket ett meningsfullt arbete betyder. Kommunen som arbetsgivare ska vara ett föredöme i ett inkluderande arbetsliv för personer med funktionsnedsättning.

Dessa fokusområden är en del av vår vision om ett ännu bättre Kristianstad som är möjliga i vår s-budget. Budgeten innefattar även stora satsningar på skola och föreningsliv som inte ryms i denna debatt så följ gärna fullmäktigemötet via kommunens webbsändning!

Ulrika Tollgren (S), Oppositionsråd

Annons
Annons
Annons
Annons