Ett telefonsamtal kan rädda liv i påsk

Ensamhet dödar, så väl som själsligt som kroppsligt, och högtiderna är särskilt jobbiga för många. Glöm inte att vara en medmänniska i påsk.
Isolering • Publicerad 30 mars 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Redan innan pandemin bedömde SCB att det fanns nästan 300 000 svenskar som levde i ensamhet.
Redan innan pandemin bedömde SCB att det fanns nästan 300 000 svenskar som levde i ensamhet.Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Påsken närmar sig och likt förra året kommer många spendera även denna högtid i ensamhet. Några är ensamma eftersom de har isolerat sig till följd av pandemin, andra lever i en tillvaro där kontakten med andra människor av olika anledningar är begränsade.

Redan innan pandemin bedömde SCB att det fanns nästan 300 000 svenskar som levde i ensamhet, närmare en miljon hade inte ens en nära vän. Detta är skräckinjagande siffror som kan ha förödande konsekvenser. Men värst är det bland äldre.

Var tredje person över 85 är lever i ensamhet och var sjätte lever socialt isolerat. Detta är inte okej.

Ensamhet dödar, så väl som själsligt som kroppsligt. Den amerikanska forskaren Julianne Holt-Lunstad redovisade tydliga samband med att risken för förtidig död kraftigt minskade om det fanns starka sociala band.

Det är en tuff tanke att reflektera över, men dessvärre är det en verklighet för allt fler än vad som är rimligt.

Desto fler som är ensamma, desto fler anledningar har vi som medmänniskor att ta ansvar. Med statistiken som SCB presenterade har vi alla troligen någon i vår närhet som beskriver sig som ensam.

”Att plocka upp telefonen och ringa är inte svårare än att kolla Facebook. Den där gilla markeringen som du nyss gav förändrar ingenting, men ett samtal kan rädda liv.”

Det är oerhört viktigt att vi som medmänniskor fryser vår vardag i ett par minuter, även om den är stressig, för att samtala med folk i vår närhet. Vi alla har en äldre vän eller till och med familjemedlem som det var längesedan man pratade med.

Att plocka upp telefonen och ringa är inte svårare än att kolla Facebook. Den där gilla markeringen som du nyss gav förändrar ingenting, men ett samtal kan rädda liv.

Som medmänniska har vi ett stort ansvar. Men kommuner, regioner och riksdagen har också en viktig roll i arbetet att minska ensamhet. Precis som att det finns terapi för missbrukare och andra socialt utsatta bör det finnas en möjlighet för även den ensamma att få kontakt och hjälp.

Nationellt har Kristdemokraterna sedan länge förespråkat att socialtjänstlagen måste förtydligas så att det framgår ännu tydligare att sociala behov utgör grund för att bli tilldelad plats på äldreboende.

Framförallt i de situationer där den äldre känner fruktan för sitt liv till följd av ensamheten Samtidigt vill vi se nya satsningar inom vården där Sverige testar att som i Storbritannien skriva ut gemenskap på recept, vilket är likt de åtgärder som finns gällande fysisk aktivitet på recept.

För att en sådan nationell satsning ska fungera är det viktigt att samarbete med civilsamhällets organisationer fungerar, dessa spelar en viktig del i att skapa en naturlig gemenskap för den som ofta sitter ensam.

För att naturligt runda av ett tufft samtalsämne kan vi inget mer än att uppmana dig att sluta läsa vår text, plocka upp telefonen och ring alla de du vet kommer sitta ensamma i påsk.

Alexander Harrison, distriktsordförande för Kristdemokraterna i Skåne

Robin Gustavsson, partiavdelningsordförande för Kristdemokraterna i Hässleholm

Simon Berneblad, ledamot för Kristdemokraterna i Hässleholm.