Annons

Eurowind skönmålar resultaten på ett ohederligt sätt

Eurowind har beställt en opinionsundersökning som påstås visa att invånarna i Osby kommun är positiva till vindkraftsanläggningen ”Liasjön”. Vid närmare läsning är det inte vad undersökningen visar.
Vindkraft i Osby • Publicerad 4 juli 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I februari berättade  vindbolaget Eurowind Energy för kommunstyrelsen, med anledning av sitt projekt norr om Osby, i området Liasjön. Skribenten är kritisk till bolagets beställda opinionsundersökning.
I februari berättade vindbolaget Eurowind Energy för kommunstyrelsen, med anledning av sitt projekt norr om Osby, i området Liasjön. Skribenten är kritisk till bolagets beställda opinionsundersökning.Foto: Marcus Enochsson

”67 procent av kommunens invånare är positiva till att kommunen tillstyrker Vindpark Liasjön” säger företaget i Norra Skåne 25/6. Siffran kommer av att 67 procent svarat jakande på följande fråga: ”[Anser du att] Osby kommun bör låta tillståndsmyndigheterna inleda miljöprövningen?” Samma undersökning visar att 33 procent inte ens hört talas om den planerade vindkraftsindustrin och att ytterligare 25 procent inte känner till den närmare.

När endast 42 procent enligt undersökningen har “viss kännedom” om planerna är det svårt att tro att de 67 procenten fullt ut förstått frågan. Frågan föregås av en textmassa som är svårgenomtränglig även för den som är insatt i hur beslutsgången kring vindkraftsindustrier ser ut. I princip låter det kanske rimligt att låta myndigheterna inleda prövningen. Även den som är skeptisk till den planerade industrin kan rimligen svara ja med motiveringen att en sådan prövning kunde komma fram till ett klokt beslut. I praktiken fattas emellertid de kloka besluten om vindkraft i kommunernas fullmäktige: det är där projekten stoppas.

Annons

Så här kan en alternativ, enklare formulering av den ställda frågan se ut: ”Ska Osby kommun låta företaget bygga vindkraftsanläggningen?” Gud vet varför Eurowind och opinionsföretaget Novus har valt att ställa en betydligt mer tillkrånglad fråga. Eller varför svaret “vet ej” fanns att tillgå för de andra frågorna i undersökningen, men inte för just denna. Hur många av de 67 procenten hade valt “vet ej” om de kunnat? Endast 42 procent ansåg sig ju ha viss kännedom om planerna.

Upplägget är även i övrigt löjeväckande. När undersökningen kommer fram till anläggningen ”Liasjön” har det redan frågats om oro för höga elpriser och klimatförändringar och om omställning till ett fossilfritt energisystem. Manegen är krattad, den tillfrågade har förberetts. Den intervjuade ställs inför en påstådd lösning på de problem som berörts under samtalet. Det är på ett sätt anmärkningsvärt att endast 67 procent tackar ja till “lösningen”.

Det är svårt att mäta utan att påverka. Det är svårt att ställa frågor som inte styr svaren. Novus är en del av opinionsbranschen och vet detta. Eurowind köper en opinionsundersökning och vet att resultatet inte kommer vara rättvisande men att det ur deras synvinkel kommer att visa rätt. Det är ingen studie. Det är marknadsföring. Reklam.

Opinionsundersökningar kan vara ett sätt att förstå, att analysera omvärlden, att fatta kloka beslut. Eller som här, ett sätt att bedriva PR. Att Eurowind försöker skönmåla kommuninvånarnas inställning till projektet är ohederligt, om än inte särskilt oväntat. Jag är övertygad om att de kloka ledamöterna i kommunfullmäktige kan se förbi den beställda undersökningen och förstå vad som finns där bakom.

Martin Ågren

Kruseböke

”Att Eurowind försöker skönmåla kommuninvånarnas inställning till projektet är ohederligt, om än inte särskilt oväntat.”
Annons
Annons
Annons
Annons