Annons

Evolutionsteorin är inte vetenskap

Svar till politiska redaktören Sofia Nerbrand på ledartexten ”Adam och Eva får inte trumfa Darwin”, den 31 januari.
Skapelsen • Publicerad 17 februari 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det faller på sin egen orimlighet att evolutionen under årmiljoner skulle kunna studeras. Vem var med när det påstådda skedde?
Det faller på sin egen orimlighet att evolutionen under årmiljoner skulle kunna studeras. Vem var med när det påstådda skedde?Foto: Martin Meissner

Det första påståendet i texten, att evolutionsläran är vetenskap, stämmer inte. Vetenskap är det som kan studeras för att man genom upprepade försök ska kunna bevisa (alternativt korrigera) det man tror och påstår. Att evolution under årmiljoner skulle kunna studeras faller på sin egen orimlighet. Vem var med när det påstådda skedde? Vem har studerat hur det gick till?

Att många elever på Malmös gymnasieskolor är skeptiska till evolutionsläran, är verkligen ett sundhetstecken. ”Skollagen slår fast att utbildningen i alla skolformer ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”, skriver du. Javisst, självklart! Men på grund av att evolution (det vill säga så kallad makroevolution) inte kan studeras vetenskapligt, kan den inte heller vara vetenskaplig. Det man kan se i naturen kan tolkas på mer än ett sätt. Dessutom ska skolan uppmuntra till kritiskt tänkande och ge möjlighet att bedöma olika tolkningar och alternativ. Varför gäller inte det biologiundervisningen? Att bara en förklaringsmodell tillåts är totalitärt, och hör inte hemma i en demokrati.

Annons

Att ”principen om det naturliga urvalet är allmänt erkänd inom vetenskapliga kretsar”, stämmer inte heller. Det finns mängder med vetenskapsmän som inte erkänner den. Problemet med varför man inte får ta del av deras uppfattning i våra tidningar, stavas censur. Forskningsrapporter och avhandlingar refuseras av både vetenskapliga och andra tidskrifter, om forskningsresultaten och studierna presenterar en ifrågasättande inställning till evolutionsteorin. Dessa publikationer vågar inte ge uttryck för andra uppfattningar än den gängse, oavsett hur vetenskapliga de är. Dessutom nekas forskare ekonomiska anslag till sina studier om de inte accepterar evolutionsläran. Trots det är allt fler forskare och vetenskapsmän kritiska till, eller överger evolutionsteorin. Av alla som belönats med Nobelpriset 1901–2000, var hela 92 procent av forskarna inom de naturvetenskapliga ämnena kristna eller judar, med en kreationistisk syn.

”Tron på att Gud, eller, som vissa uttrycker det, en Intelligent Designer, har skapat och formgivit allt vi ser, ger en mycket bättre förklaring till allt vi kan observera och studera.”

Du skriver vidare: ”Att ungdomar inte bara lär sig sätta ifråga, utan även får verktyg att förstå tillvaron är a och o.” Jag håller med till 100 procent. Jag frågar då: Hur ska någon kunna bilda sig en balanserad uppfattning om bara en tolkning får läras ut? Då är det inte längre fråga om undervisning och kunskapsinhämtning, utan ren indoktrinering. Det finns verkligen mer än en alternativ tolkning till hur världen blivit till.

Du påstår även att: ”85 procent av alla vuxna erkänner evolutionsläran.” Jag vet inte var du fått de siffrorna från, men tillåter mig tvivla på dem. Enligt en Gallup-undersökning i USA 2019 är det endast 22 procent av befolkningen som tror på evolutionsläran. 40 procent tror på skapelseläran och 33 procent tror på en Gudastyrd evolution.

Tron på att Gud, eller, som vissa uttrycker det, en Intelligent Designer, har skapat och formgivit allt vi ser, ger en mycket bättre förklaring till allt vi kan observera och studera. Alla de fantastiska naturprogram som sänds i tv, talar för mig sitt tydliga språk om att detta inte kan vara resultatet av blind slump, trots allt tal om årmiljoner. En lögn blir inte sann bara för att den upprepas i det oändliga. Det kanske största problemet för evolutionister idag, är den fantastiska finkallibrering man kan se såväl i naturen som i universum.

Låt evolutionsläran och skapelseläran presenteras samtidigt, och låt intelligenta människor, skolelever såväl som vuxna, själva bilda sig en egen uppfattning grundat på vad som är mest trovärdigt. Allt annat är ren indoktrinering.

Skapelsetroende på goda grunder

Annons
Annons
Annons
Annons