Annons

Färre anmälda brott – men fler begås

Svar på Jesper Strömbäcks ledare ”Rättvisa fakta måste gå före politiska poäng” den 4 februari.
Statistik • Publicerad 7 februari 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att antalet anmälda brott minskar beror, enligt insändarskribenten, på att färre vill eller vågar anmäla vad de utsätts för.
Att antalet anmälda brott minskar beror, enligt insändarskribenten, på att färre vill eller vågar anmäla vad de utsätts för.Foto: Stina Stjernkvist/TT

Läser ledaren av gästkrönikör professor Jesper Strömbäck angående som han påstår en sjunkande brottslighet, i vårt samhälle, baserat på anmälda brott i statistik från BRÅ (brottsförebyggande rådet).

Professorn hävdar i sin artikel att medier och politiker överdriver verkligheten och lyfter fram negativa händelser för att få positiva poäng! Med andra ord hävdar professor Strömbäck att brottsligheten är på nedgång och att oron i samhället är en chimär. Man må vara professor och luta sig åt sin titel och studerande av statistik, men än bättre är att se verkligheten, för den verkliga sanningen är helt annorlunda än den man ser i statistik från BRÅ om anmälda brott!

”Trots påtryckningar från närstående, vågade han inte ange förövarna eller anmäla brottet, alltså finns detta brott ej med i någon statistik!”
Annons

Sanningen är att massor av dagliga brott aldrig anmäls av rädsla för repressalier av förövarna. De organiserade ligorna i storstäderna har börjat sprida ut sig på mindre orter, med narkotikaförsäljning och spridandet av en tystnadskultur, detta syns inte i statistik, men är starkt eskalerande!

Självklart har jag relevanta åsikter och fakta runt det jag påstår, även faktiska händelser om brott som aldrig anmälts. En för mig och min släkt bekant ung person blev vid busshållplatsen i Broby rånad på sin märkesjacka och telefon av tre av honom kända gärningspersoner!! Trots påtryckningar från närstående, vågade han inte ange förövarna eller anmäla brottet, alltså finns detta brott ej med i någon statistik!

Att tysta sina offer med hot har blivit legio och är en pyrande eld i ligornas utbredning och oro i våra samhällen. Att försöka som professor Strömbäck baissa detta, är i varje klarsynt människa rent nonsens! Det är ju naiviteten och blåögdheten i vårt generösa land som gett utrymme för de allt större kriminella ligornas framfart.

Roger Hildebrand

Annons
Annons
Annons
Annons