Annons

Fler vuxna förebilder, färre övervakningskameror

Kristianstads kommun har börjat ett ambitiöst arbete med att ta fram ett brottsförebyggande program.
Brottsförebyggande arbete • Publicerad 19 juni 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vänsterpartiet är kritiska till de åtgärder som föreslagits som brottsförebyggande i Kristianstad.
Vänsterpartiet är kritiska till de åtgärder som föreslagits som brottsförebyggande i Kristianstad.Foto: MARCUS PALMGREN

Delar av grundmaterialet som är framtaget i samarbete med Malmö universitet och Lunds universitet är gediget och väldigt intressant men när dessa grundfakta skall bli till konkreta åtgärder och strategier blir resultatet väldigt fel. De åtgärder som föreslås saknar förankring i de verkliga bakomliggande orsakerna som analysen bygger på.

Till de grundläggande insikterna kring brottsförebyggande arbetet hör att slutförd gymnasieutbildning och ett jobb med lön att leva på är bland de viktigaste faktorerna för att människor inte skall hamna i brottslighet. Dessa aspekter tillsammans med bland annat trångboddhet finns också mycket riktigt med i grundmaterialet och pekar ut vilka delar av kommunen som programmet behöver fokusera på.

Annons

Men därefter försvinner de helt. Inte någonstans i vare sig strategi eller åtgärdsplan lyfts resurser till skolan eller vikten av slutförd skolgång fram. Ingenstans finns det ett fokus på att ge människor möjlighet till arbete med lön att leva på. Och begreppen bostad och trångboddhet nämns överhuvudtaget inte alls, som om alla de ungar som inte har studiero hemma plötsligt bara försvunnit.

Frågan om droghandel nämns flera gånger men varje gång är det enbart med fokus på försäljning. Försäljningen av droger skall på olika sätt störas genom samverkan med krögare och trygghetsvandringar i drabbade områden, förslag vi kan hålla med om. Men inte någonstans nämns narkotikakunderna. Inte ett ord om de som sitter fast i ett långvarigt missbruk och behöver hjälp från vård och socialtjänst att komma ur detta. Inte heller ett ord om de med ordnade sociala förhållanden som väljer att göda narkotikamarknaden med sina pengar. Det är som att narkotikahandeln i kommunen bara består av säljare men inga köpare.

Därtill kommer några rena dråpligheter som att avsaknaden av vuxna i centrum skall avhjälpas med kameror. Hur kameror skall råda bot på bristen på vuxna övergår i ärlighetens namn vårt förstånd.

Sammantaget är bristerna så stora att förslaget i sin nuvarande form inte går att använda, det behöver förkastas och skrivas om från grunden.

Bland alla konstigheter finns några få riktigt bra förslag kring ökad kommunal närvaro ute i bostadsområdena samt samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF). Ökad kommunal närvaro ute i bostadsområdena har vi från Vänsterpartiets sida lyft fram ett antal gånger de senaste åren. Låt oss bygga på dessa tankar men då måste de vara på plats mycket tidigare än nu föreslagna 2028 och också bli något mer än bara gästspel en gång i månaden.

En närvarande kommun kräver socionomer, socialsekreterare, yrkesvägledare och omsorg utöver medborgarcenter.

Mikael Persson

Gruppledare Vänsterpartiet

Linnea Bengtsson

Ordförande Vänsterpartiet

”Därtill kommer några rena dråpligheter som att avsaknaden av vuxna i centrum skall avhjälpas med kameror. Hur kameror skall råda bot på bristen på vuxna övergår i ärlighetens namn vårt förstånd.”
Annons
Annons
Annons
Annons