Förändrade förutsättningar kräver reformerad barntandvård

Debatt ,
Barntandvården i Skåne fungerar inte som tänkt. Mycket talar för att dagens system nått vägs ände och att barntandvården bör reformeras.
Foto:Fredrik Sandberg / SCANPIX
Barntandvården i Skåne fungerar inte som tänkt. Mycket talar för att dagens system nått vägs ände och att barntandvården bör reformeras.

Barntandvården i Skåne fungerar inte som tänkt. Mycket talar för att dagens system nått vägs ände och att barntandvården bör reformeras.

När valfriheten inom barntandvården infördes för några år sedan var det ett stort framsteg. För första gången fick Skånes föräldrar möjlighet att fritt välja tandläkare till sina barn. I dag går vart sjätte barn till en privat vårdgivare.

Tanken bakom valfriheten (uttryckt i Lagen om valfrihetssystem – LOV) är att vårdgivarna får samma ersättning och att de därför konkurrerar med kvalitet. Patienten väljer helt enkelt den vårdgivare som den anser levererar bäst vård. Inom tandvården har systemet länge fungerat som avsett.

Ett tydligt bevis på att vårdgivarna utför ett bra arbete är kundnöjdheten. Den privata tandvården har år efter år haft de nöjdaste kunderna i Svenskt Kvalitetsindex mätningar, så även i årets mätning. Särskilt inom områden som faller inom service, som tillgänglighet, engagemang och lyhördhet, sticker den privata tandvården ut.

  Den senaste tiden har förutsättningarna för att bedriva barntandvård förändrats. Fram tills relativt nyligen hade patienterna ungefär samma vårdbehov. Spridningen inom gruppen var relativt liten. Det gjorde att systemet en fast ersättning för varje barn (så kallad ”kapitering”) fungerade, även om ersättningen inte gav full kostnadstäckning. Under senare tid har spridningen i vårdbehov, bland annat till följd av invandringen, ökat.

  Framför allt är det fler som har omfattande behov av tandvård än tidigare, vilket inte är särskilt konstigt mot bakgrund av att tandhälsan i Sverige är avsevärt bättre än på många andra håll, men det bidrar till att systemet inte fungerar som tänkt.

  Om man inte gör något åt situationen finns risken att det inte blir tillräckligt attraktivt för privata vårdgivare att bedriva barntandvård. Då blir föräldrar och barn av med en valfrihet som gett dem tandvård i toppklass.

  Förändrade förutsättningar ändrar spelreglerna och driver fram ett reformbehov. Kapiteringen är utformad utifrån förutsättningar som inte längre existerar och systemet fungerar inte när det finns omfattande variationer i vårdbehovet.

  Region Skåne borde därför ändra ersättningen så att dagens kapiteringssystem kompletteras med särskild ersättning för barn med särskilda vårdbehov. Görs inget finns risken att man successivt eroderar ett väl fungerande system tills det inte finns något kvar.

  De största förlorarna skulle vara föräldrar och barn.

  Kurt Månsson

  ordförande för lokalavdelningen Privattandläkarna i Skåne

  Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.