Förenklat behöver Kristianstad fler skattebetalare

Budget 2020 Artikeln publicerades
Pierre Månsson, kommunalråd i Kristianstad.
Foto: Tommy Svensson
Pierre Månsson, kommunalråd i Kristianstad.

Det behövs fler som jobbar och betalar skatt för att vi ska klara av Kristianstads ekonomi, skriver kommunalrådet i Kristianstad, Pierre Månsson, i ett svar på kritiken mot den föreslagna budgeten som framförts här på debattsidan.

Jag tror att alla som följer medierna har uppfattat att Sveriges kommuner står inför stora ekonomiska utmaningar. Kristianstad följer trenden i befolkningsförändringen med fler barn, ungdomar och äldre samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar.

De senaste fem åren har våra nämnder fått 880 miljoner kronor mer i sina budgetar. Totalt står skola och förskola för 390 miljoner (45 %) av ökningen, omsorgen står för 320 miljoner (36 %) och socialtjänsten för 75 miljoner (8 %). Totalt har de ”mjuka sektorerna” stått för 89 procent av nämndernas ökning. Vad består då kostnadsökningen av? Låt mig ta skolan som exempel. De 390 miljonerna har gått till fler elever, fler barn som har stödbehov, höjda lärarlöner, ökade hyror och så vidare. Det har alltså tillskjutits avsevärda resurser även om den enskilda medarbetaren kanske inte har den känslan.

Inte en enda krona under de senaste fem åren har finansierats av kommunalskattehöjning.

Hur har då detta finansierats? Till största delen har pengarna kommit från ökade skatteintäkter men också genom bidrag från staten. Inte en enda krona under de senaste fem åren har finansierats av kommunalskattehöjning.

Hur ser framtiden ut? Kommer kostnaderna att öka lika mycket framöver? Är det inte bara att höja skatten?

En höjning av skatten med en krona ger ett tillskott med 160 miljoner kronor. Jämför det med de senaste fem årens kostnadsutveckling på 880 miljoner. Enligt alla beräkningar och prognoser kommer volymerna att fortsätta att öka i samma takt.

Men det krävs också att staten slutar skjuta över kostnader på kommunerna för sådant som ytterst är statens ansvar.

För att klara de närmsta årens utbyggnad av omsorg och skola krävs det en tillväxt i ekonomin – förenklat behöver Kristianstad fler skattebetalare. Men det krävs också att staten slutar skjuta över kostnader på kommunerna för sådant som ytterst är statens ansvar. Mest aktuellt just nu är statens fullständiga haveri med Arbetsförmedlingen – vi ser redan att socialbidragen ökar för att det saknas arbetsmarknadsinsatser.

Regering och riksdag måste också omfördela pengar till kommunerna i form av ökade statsbidrag.

I förra veckan (31/10) ifrågasatte Dan Berger mig för att jag kritiserat regeringens budget. Från min sida kan jag enkelt konstatera att jag sätter Kristianstads intressen först och även fortsättningsvis är beredd att kritisera både mitt eget parti, Liberalerna, och den Socialdemokratiska regeringen när de fattar felaktiga och konstiga beslut.

Pierre Månsson (L)

Kommunalråd Kristianstad

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.