unlock

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

  1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  3. E-tidning
  4. Söksearch
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Förhandlingarna om 2021-års hyreshöjning måste fokusera på hyresgästerna

Coronapandemin har fått stora effekter på hela omvärldsekonomin, så även Sveriges ekonomi. Arbetslösheten har stigit snabbt och väntas fortsätta stiga uppemot 10 procent innan den vänder nedåt. Svensk BNP kommer falla rejält under 2020, inflationen är dämpad och lågränteläget kommer bestå under många år framöver. Trots detta vill många fastighetsägare höja hyrorna med runt 2,5 procent, vilket såklart är helt orimligt, skriver Evalena Agertorft och Pontus Wensén på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
Årets förhandlingsrunda måste fokusera på hyresgästerna och deras situation i och med coronapandemin, anser Hyresgästföreningen.
Årets förhandlingsrunda måste fokusera på hyresgästerna och deras situation i och med coronapandemin, anser Hyresgästföreningen.
Foto: Simon Rehnström/SvD/TT
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Nästan en halv miljon människor är inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen och arbetslösheten uppgår för närvarande till runt nio procent. Hyresgästernas ekonomi påverkas givetvis negativt av att arbetslösheten förblir hög i år och under kommande år samt att de disponibla inkomsterna väntas minska. Samtidigt kommer svensk BNP falla kraftigt under 2020 och inflationen är dämpad, vilket för med sig att lågränteläget kommer bestå under lång tid framöver.

quote
Vår bild är att bostadsbolagen kan se tillbaka på flera lönsamma år där innehavare av hyresfastigheter gynnats av hög efterfrågan, ett långvarigt lågränteläge och den bästa långsiktiga avkastningen av alla fastighetssegment.

Oaktat det ekonomiska läget har många fastighetsägare framfört krav om att höja hyrorna med runt 2,5 procent inför 2021. Branschorganisationen Fastighetsägarna framför bland annat argument om att vi måste uppnå en hyresutveckling som säkerställer hyresrättens position som en viktig boendeform. Den löpande förvaltningen måste över tid ges förutsättningar att generera ett överskott som ger tillräckliga incitament för att kapital ska avsättas för långsiktig förvaltning av hyresrätter. Om så inte sker, kommer hyresrättens position på den svenska bostadsmarknaden att försvagas, enligt Fastighetsägarna.

Vår bild är att bostadsbolagen kan se tillbaka på flera lönsamma år där innehavare av hyresfastigheter gynnats av hög efterfrågan, ett långvarigt lågränteläge och den bästa långsiktiga avkastningen av alla fastighetssegment. MSCI:s bostadsindex visar att totalavkastningen för bostadsfastigheter landade på 7,7 procent under 2019, vilket är 0,5 procentenheter högre än året innan. MSCI undersöker också en längre tidsserie om 36 år och där kan vi konstatera att bostadsfastigheter är det fastighetssegment som har gett högst avkastning över tid, i konkurrens med andra fastighetssegment där marknadshyror tillämpas.

quote
Hyreshöjningar bör enbart bli aktuella i undantagsfall när det finns tydliga skäl för det.

Vi kan med det konstatera att hyresvärdarna på bostadsmarknaden absolut har en god avkastning på aggregerad nivå. Denna bild verkar delas av Sveriges Allmännytta som i sin ekonomiska statistik för 2019 skriver att driftnettona har utvecklats positivt, att räntorna har fortsatt nedåt samt att sjunkande avkastningskrav har medfört stigande marknadsvärden. Vi drar liknande slutsatser i vår rapport om bostadsföretagens ekonomi.

Med detta sagt anser vi det självklart att årets förhandlingsrunda måste fokusera på hyresgästerna och deras situation i och med coronapandemin. Hyreshöjningar bör enbart bli aktuella i undantagsfall när det finns tydliga skäl för det. Vår förhoppning är därefter att vi kan återgå till mer traditionella sätt att förhandla hyror till nästa årsskifte, då denna undantagsperiod förhoppningsvis är till ända.

Evalena Agertoft, förhandlingschef, Hyresgästföreningen region norra Skåne

Pontus Wengsén, förhandlare, Hyresgästföreningen region norra Skåne