Forskning kan avväpna resistenshotet i  Skåne

Debatt ,
Antibiotikaresistenta bakterier är ett växande problem.
Foto:Foto
Antibiotikaresistenta bakterier är ett växande problem.

Antalet patienter med antibiotikaresistenta bakterier ökar i Skåne. Det visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten. Nu krävs kraftfulla satsningar på medicinsk forskning för att hitta nya sätt att behandla infektioner och motarbeta problemet.

Enligt Folkhälsomyndigheten drabbades förra året 1 351 personer i Skåne av ESBL-bildande bakterier, den vanligaste sorten av antibiotikaresistenta bakterier i Sverige. Det är en ökning med  93 fall jämfört med 2014 och innebär att den antibiotika som normalt används inte längre fungerar.

Men antibiotikaresistensen bryr sig inte om lands- eller länsgränser. Redan nu dör varje år 700 000 personer världen över till följd av resistenta bakterier. Om inget görs beräknas denna siffra stiga till svindlande 10 miljoner år 2050. Det innebär att resistenta bakterier skulle döda en person var tredje sekund – eller ungefär 45 personer under tiden du läser den här artikeln.

Förutom ett stort mänskligt lidande handlar det också om enorma ekonomiska värden. Kostnaderna fram till 2050 kan bli så höga som 100 biljoner dollar. Det rör sig alltså om närmast ofattbara kostnader i liv och pengar.

  Sedan Fleming upptäckte penicillinet 1928 har antibiotikan räddat miljontals liv. Exempelvis sjönk spädbarnsdödligheten drastiskt när luftvägsinfektioner och akuta infektionssjukdomar kunde botas.

  I dag är spädbarnsdödligheten i Sverige 0,3 procent, jämfört med 10 procent i början av 1900-talet. Detta riskerar att omintetgöras om inte kraftfulla åtgärder vidtas.

  En positiv trend är att användningen av antibiotika minskar i Sverige. Det är dock stora regionala skillnader och inte ett enda län når de nationella målen. I Skåne skrevs år 2015 350 recept ut per 1 000 invånare. För att nå målet måste förskrivningen minska med 29 procent i Skåne.

  Kampen mot antibiotikaresistenta bakterier måste föras på flera fronter och i samarbete världen över. Dels genom åtgärder för att förebygga infektioner och smittspridning och minska förskrivningen av antibiotika, dels genom en kraftig satsning på forskning och innovation för att utveckla nya sätt att behandla infektioner.

  Det är bråttom – utvecklingen av nya typer av antibiotika går långsammare än utvecklingen av resistenta bakterier. Därför måste forskningssatsningarna intensifieras och utvecklingen av nya läkemedel snabbas på.

  Forska!Sverige vill att de offentliga investeringarna i medicinsk forskning fördubblas till 4 öre per vårdkrona. På så sätt kan Sverige bidra till att möta det globala resistenshotet – något som kommer löna sig mångdubbelt i räddade liv och minskade vårdkostnader.

  Anna Nilsson Vindefjärd

  generalsekreterare Forska!Sverige

  Johan Dabrosin Söderholm

  dekanus medicinska fakulteten Linköpings universitet

  Håkan Hanberger

  professor Linköpings universitet, ordförande Svenska Läkaresällskapets referensgrupp för antibiotikafrågor

  Mats Ulfendahl

  professor Karolinska institutet,

  ordförande Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation

  Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.