Annons

Förvanska inte evolutionsläran

Sedan någon månad har samtal om skapelsetro och evolutionslära pågått här i Kb/NSk:s insändarspalter. I vissa stycken har argumentationen erinrat om vad som framhölls för 50 eller 150 år sedan. Då karikerades Darwin som en apa, och människor förfasade sig över vår släktskap med andra djur.
Evolution • Publicerad 27 mars 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Svante Pääbo och hans forskargrupp utvecklade en metod för kartläggning av DNA hos utdöda föregångare till den moderna människan och bevisade hur dessa korsade sig med varandra. Allt i full överensstämmelse med evolutionsläran.
Svante Pääbo och hans forskargrupp utvecklade en metod för kartläggning av DNA hos utdöda föregångare till den moderna människan och bevisade hur dessa korsade sig med varandra. Allt i full överensstämmelse med evolutionsläran.Foto: Thomas Dietze

Man får intrycket av att okunskapen om vad evolutionsläran innebär, är mer utbredd än man trodde var möjligt på 2000-talet. För jag vill inte tro att rena felaktigheter framförs i syfte att få skapelsetro som lika trovärdig som, eller till och med mer sann än, evolutionsläran.

”Tvärtom, den evolutionära historien vimlar av mellanformer, där den stora majoriteten är utdöda.”

Exempel på felaktigheter om evolutionsläran som torgförts är följande:

  1. 1”Allt beror på [blind] slump.” Detta är en förenkling. Slumpen är bara en av många faktorer. Höga födelsetal, genetisk drift, förändringar i miljön, naturlig selektion är exempel på andra evolutionära mekanismer, som är nog så betydelsefulla för att förstå den intrikata evolutionen.
  2. 2”Den starkaste överlever”. Det hävdar inte evolutionsläran. Istället handlar det om ”survival of the fittest”, det vill säga den som är bäst anpassad till en specifik miljö eller situation klarar sig bäst, överlever och för sina gener vidare. Det är inte per definition just den starkaste. Det felaktiga påståendet om evolutionsläran, har utnyttjats politiskt till exempel gällande marxism och nationalsocialism.
  3. 3”Evolutionsläran ersätter Gud”. Så är inte fallet. Ända sedan Darwin har evolutionsläran aldrig inbegripet något försök att bevisa att Gud inte finns. Att beskylla den som förstår evolutionen för att vara ateist, faller på sin egen orimlighet.
  4. 4”Evolutionen kan inte observeras, bekräftas med upprepade experiment och ha förutsägbara resultat.” Just det har skett och sker dagligen och stundligen av forskare och lekmän världen över. Tusentals observationsstudier och experiment bekräftar årligen evolutionslärans förklaringsmodell av hur växter och djur förändras och hur nya arter uppstår. En illustration till detta är alla de forskningsresultat som ledde fram till Svante Pääbos Nobelpris inom fysiologi eller medicin i höstas. Pääbo och hans forskargrupp utvecklade en metod för kartläggning av DNA hos utdöda föregångare till den moderna människan och bevisade hur dessa korsade sig med varandra. Allt i full överensstämmelse med evolutionsläran.
  5. 5”Evolutionsläran kan inte förklara uppkomsten av moral”. Nej, så klart inte. Evolutionsläran gör inga anspråk på att besvara filosofiska, politiska eller religiösa frågeställningar. Återigen, den handlar istället om hur förändringar av arter/populationer sker, och hur nya arter uppstår.
  6. 6”Inga mellanformer har hittats.” Tvärtom, den evolutionära historien vimlar av mellanformer, där den stora majoriteten är utdöda. Till exempel finns en mängd sådana om vi bara betraktar utforskningen av människans egen utvecklingshistoria, där till exempel Pääbos insatser utgör en del.
Annons

Vissa lever tydligen med dylika villfarelser om vad utvecklingsläran innebär. Då är det inte så långsökt att förstå att man också kan hemfalla till idéer av typen skapelsetro, intelligent design och kreationism.

Kreationisten Mats Molén utsågs till Årets förvillare redan 2001. Då var det många som hyste förhoppningar om att de osakliga attackerna mot evolutionsläran skulle ebba ut. När är vi framme där?

Crister Albinsson

Annons
Annons
Annons
Annons