Friskolornas framfart

Utbildning Artikeln publicerades

Vad kunde friskolornas 590 vinstmiljoner gjort för nytta för de kommunala skolornas svagpresterande, undrar Torsten Jeppsson efter ha gått igenom de stora skolbolagens ekonomi och ersättning från elevernas hemkommuner.

Dagens Industri skriver att Engelska skolan fjärde kvartalet 2018 redovisar en vinst på 40,4 miljoner kronor. Då skolan har 25 600 elever motsvarar det en vinst på 1580 kr per elev, enbart detta kvartal. Om man gör en försiktig bedömning för hela läsåret torde vinsten per elev bli cirka 5000 kr under 2018/19. Det kommer att ge en total vinst för skolan med 128 miljoner kronor. Ett amerikanskt riskkapitalbolag köpte för något år sedan detta företag av Barbara Bergström för 691 miljoner kr. Bolaget får alltså ett resultat på insatt kapital med 128/691 = 18,5 procent! Den som önskar må gärna studera de offentliga bokslut som finns bakåt i tiden och kan då med hjälp av skolverkets statistik konstatera att vinsten också tidigare rör sig om liknande belopp och nivåer.

Skolbolaget har en kö som omfattar 165 000 barn. Ägaren löper inte minsta risk att denna kassako ska bli ett problem. Framsynta föräldrar kösätter sina barn vid födseln om inte redan vid konceptionen.

Hur ligger det nu till med det fria skolvalet? De cirka 10 procent som får plats i detta skolföretag av alla de som vill dit är naturligtvis glada. Men de 90 procent som blir utan plats; kan de hålla med om att skolvalet är fritt? Om fritt val råder, gäller väl det för alla!?

Kunskapsskolan är ett helsvenskt skolföretag. Den hade cirka 13 300 elever 2017. Skolan får cirka 90 000 kr per elev och år i skolpeng. Det ger omsättningen på cirka 1,2 miljarder kronor. Man redovisar ett resultat om omkring 65 miljoner kr motsvarande ca 5000 kr per elev eller 6 procent. Man anger också siffran 50 procents avkastning på eget kapital. Inte heller i denna koncern kan några risker för obestånd vara förhanden! Antalet köande elever redovisar man inte.

Skolföretaget Academedia finns numera på Stockholmsbörsen. Under en lång räcka år har detta företag kunnat ta ut vinster om 6 000 kr per elev och år. Detta avser helårselev. Man har cirka 79 000 elever i förskola, grundskola och gymnasium. Dessutom runt 100 000 elever i vuxenutbildningar, som inte alla är på heltid eller helt år. För sina grundskole- och gymnasieelever får också detta skolföretag cirka 90 000 kr per elev från elevens hemkommun. Inte heller här redovisas antal köande elever.

Tillsammans har dessa skolföretag således ca 118 000 elever i barn- och ungdomsskolan. För att bedriva undervisning för eleverna får de sammanlagt ungefär 10,6 miljarder från elevernas hemkommuner och tar ut en vinst om åtminstone 590 miljoner varje år. Ständigt påtalas i undersökningar, också från Skolinspektionen och Skolverket, att problem uppkommit med segregering av elevpopulationerna samt att elevers slutbetyg avviker alltför mycket från resultat på nationella prov i för eleverna gynnsam riktning. Skolkoncernerna ifråga är inte kända för att ha särskilt hög andel svagpresterande elever. Vad kunde 590 vinstmiljoner gjort för nytta för de kommunala skolornas svagpresterande elever, som genom friskolesystemet blir berövade merparten av dessa pengar?

Torsten Jeppsson

Kristianstad

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.