Fritt flöde i Helgeå gynnar miljö och ekoturism

Helgeå Artikeln publicerades
Vassrensning i Graften.
Foto: Tommy Svensson
Vassrensning i Graften.

Vatten är det stora samtalsämnet just nu. Förra årets oro över grundvattnet är ett minne blott, nu är bekymret det motsatta. Föreningen Helgeåns vänner har under två års tid parallellt och tillsammans med berörda myndigheter, experter och politiker arbetat fram en strategi för samsyn beträffande Helgeåns framtid. Dessvärre nådde vi inte hela vägen, skriver Åsa Svensdotter för föreningen.

Vad ska ån användas till? Hur vill ånära samhällen i allmänhet bäst använda sitt vattendrag? De flesta av oss skulle nog svara att viktigast av allt är att en å är farbar. Det är fundamentalt för ett vattendrag. Men därtill behövs framkomlighet, både vad gäller djup och bredd.

Helgeåns vänners uppfattning är att ån ska vara tillgänglig för både de kringboende och allmänheten i övrigt, oavsett om man vill paddla, fiska, se på fåglar eller bara njuta av naturen.

Trandag vid Pulken.
Trandag vid Pulken.

Döda träd tillsammans med igenslamning, i främst Härnestadsgraften, och vassens dramatiska utbredning har stoppat upp flödet och djupet är bara 50 centimeter under sommarsäsongen.

jälvklart är det viktigt att främja och bevara en gynnsam miljö för både flora och fauna, men om en å inte har ett friskt flöde kommer många arter i stället att dö.

Och de som trivs allra bäst i en sådan miljö är kanske inte dem flertalet av oss längtar efter mest, nämligen myggen.

Helgeåns uppgift är inte bara att utgöra en del av biosfärområdet. Ett vattendrags uppgift är större än så. Självklart är det viktigt att främja och bevara en gynnsam miljö för både flora och fauna, men om en å inte har ett friskt flöde kommer många arter i stället att dö.

Tänk om en del av Vattenrikets besökare utöver Kristianstad kunde välja att uppleva Åhus och Helgeåns utlopp. Båtburna turister kunde ta sig från Åhus till Yngsjö och tillbaka via Hanöbukten. På sikt kunde kanske hela sträckningen till Kristianstad bli farbar. En sådan farled, med allt vad den kunde innehålla, skulle expandera Vattenriket och locka en ännu bredare publik.

En bred satsning på att marknadsföra våra unika naturvärden förutsätter dock långsiktighet i form av en seriöst framtagen skötselplan. Annars vågar ingen satsa.

Ett vattendrag som Helgeån kan, om rätt förutsättningar ges, erbjuda en rad olika aktiviteter. Flera entreprenörer som föreningen varit i kontakt med säger sig intresserade av att driva allt från kanotuthyrning till organiserade tranturer vid Pulken. Berörda markägare ställer sig positiva till dessa initiativ.

Även aktörer inom hotell- och vandrarhemsbranschen har visat intresse för ökad ekoturism i trakten. En bred satsning på att marknadsföra våra unika naturvärden förutsätter dock långsiktighet i form av en seriöst framtagen skötselplan. Annars vågar ingen satsa.

Effekterna av ett gott samarbete mellan alla aktörer skulle, utöver att skapa nödvändigt flöde i Helgeåns Åhusgren, öka bygdens attraktivitet väsentligt. Genom ett förbättrat klimat för nya verksamheter inom friluftsturism skapas också arbetstillfällen, existerande näringar skulle gagnas av ringarna på vattnet.

Vilket djup och vilken bredd behöver ån sommar- respektive vintertid för att vattnet ska hålla sig friskt och för att möjliggöra färd med mindre båt? Trots långvarig dialog mellan berörda parter råder i dag olika uppfattningar om den saken.

Men så länge inte tillgängligheten finns dör intresset. Och för att på allvar ta itu med tillgänglighetsfrågan krävs samsyn. Vilket djup och vilken bredd behöver ån sommar- respektive vintertid för att vattnet ska hålla sig friskt och för att möjliggöra färd med mindre båt? Trots långvarig dialog mellan berörda parter råder i dag olika uppfattningar om den saken.

Vi ställer därför frågan till styrande politiker och förvaltare av ån: vad ska vi ha Helgeån till?

Åsa Svensdotter

Åhus

för Föreningen Helgeåns vänner

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.