Annons

Ge permanent uppehållstillstånd till dem som väntar

Kära migrationsminister Maria Malmer Stenergard, med den bestämda uppfattningen om vad en papperslös, boende i Sverige är!
Papperslösa • Publicerad 12 december 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Människor tvingas gå under jorden efter avslag på avslag från Migrationsverket.
Människor tvingas gå under jorden efter avslag på avslag från Migrationsverket.Foto: Janerik Henriksson/TT

Jo, papperslösa är människor som du och jag, skillnaden är att vi fötts och verkar i ett tryggt Sverige!

En papperslös är en person som sökt asyl i Sverige men efter många turer i Migrationsverket och i domstolar fått avslag på avslag. Migrationsverket har på direktiv från regeringen styrt detta under många år. Det som händer är att personer håller sig kvar i Sverige ”går under jorden” och kämpar för sin rätt till ett legalt liv. Barnen går i skolan men har inte möjlighet till aktiviteter och kamratliv på grund av föräldrars begränsade ekonomi!

”Ge permanent uppehållstillstånd till alla dem som i åratal har fått vänta på något positivt besked från regering och domstolar!”
Annons

De personer som fått uppehållstillstånd skall nu granskas och utmönstras!! Nyligen i en intervju säger Sveriges migrationsminister att regeringen vill ”utmönstra” de personer som har permanent uppehållstillstånd i Sverige! Var kommer siffran 100 000 ifrån? Säkrare bedömning är 10 000-35 000.

De barn som har föräldrar som är papperslösa, kan inte tillgodogöra sig undervisning lika bra som trygga barn med ordnade förhållanden. Risken för dessa barn och unga är att hamna i utanförskap i tidig ålder. Där har vi förklaringen på det besinningslösa våldet som vi nu ser i samhället! Ge permanent uppehållstillstånd till alla dem som i åratal har fått vänta på något positivt besked från regering och domstolar! Ge möjlighet till arbetstillstånd och grundläggande studier för vuxna!

Ordet ”utmönstra” betyder vraka, gallra ut, sovra, kassera, skrota, förkasta, slopa, utrangera med flera nedsättande betydelser! Detta är vad Maria Malmer Stenergard och Sveriges regering vill göra med människor! Jag tror inte att 83 procent av Sveriges befolkning vill göra detta!

Eva Albertsson, volontär-pensionär

Annons
Annons
Annons
Annons