Gör som Jönköping: Förbjud exploatering av jordbruksmark

M och KD i Trelleborg är ansvariga för att kommunen har tagit fram en detaljplan om att låta bygga Sveriges största fängelse på 50 hektar av vårt lands kanske allra bästa åkermark.
Exploatering • Publicerad 3 maj 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Detaljplan för Björklunda i Hässleholm.
Detaljplan för Björklunda i Hässleholm.Foto: Hässleholms kommun

Och det finns långt framskridna planer på att bygga logistikcentra på åkermark i Helsingborg. Den åkermark som tas i anspråk motsvarar 265 fotbollsplaner. Och enligt LRF har det redan försvunnit 1 000 hektar sådan mark i Helsingborgs kommun de senaste 10 åren.

Ytterligare ett exempel är Halmstad där kommunpolitikerna planerar för bostadsområden på hela 900 hektar jordbruksmark.

Det är inte så mycket bättre i Hässleholm. Där handlar det om KRAV-bondgården Annedal i Björklunda. En stor del av gårdens areal skall bebyggas. Den fina natur- och kulturmiljön förstörs och gårdens förmåga att bidra till livsmedelsproduktionen kommer därmed att minska.

Vi har ett stort ansvar gentemot framtida generationer att med alla medel skydda landets jordbruksmark från exploatering. Alla kommuner behöver därför göra som Jönköping, det vill säga förbjuda exploatering av jordbruksmark.

”Annedal kan bli den tippingpoint då allt ställs på ända, den punkt bortom vilken ingen återvändo finns.”

Är det någon som inbillar sig att det i första hand är de ansvariga politikerna i de kommuner som ägnar sig åt exploatering av jordbruksmark som avstår från mat på bordet när livsmedelskrisen väl är ett faktum?

Ständig tillväxt på bekostnad av åker- och betesmark är verkligen inte att rekommendera.

Den här odlingssäsongen har inletts med minimal nederbörd, priserna på diesel och konstgödsel skenar, i Ukraina är jordbruket i stort sett utslaget av Putins grymma krigföring, i Indien torkar skördarna bort på grund av en enorm hetta och det blir bara fler och fler munnar att mätta på vår jord.

Annedal kan bli den tippingpoint då allt ställs på ända, den punkt bortom vilken ingen återvändo finns.

Det är således hög tid att visa ansvar, omdöme och hänsyn. Det kan politikerna i Hässleholm faktiskt göra, men bara om de river upp det minst sagt olyckliga beslutet att låta bebygga stora delar av KRAV-bondgården Annedals fina marker.

Bengt Rahm