Hållbarhet bara möjlig med bättre klimatpolitik

Debatt ,

Tack till Christer Neideman för svaret på min insändare, "Klimatet är alltid viktigt under Framtidsveckan", Kb 14/9.

Christers stora arbete i Naturskyddsföreningen och i klimatfrågan, när det till exempel gällt att bemöta klimatskeptiker är välkänt och mycket uppskattat.

Min insändare avsåg att fästa uppmärksamhet vid det faktum att risken för Kristianstad har höjts avsevärt. Vi behöver hjälpas åt att hitta en mycket effektivare politik än den som världen och Sverige bedriver idag för att stoppa klimatförändringen. För inga lågt belägna områden kommer ju undan, ifall den inte stoppas.

SMHI har nyligen upprepat sin prognos om en meters havshöjning till år 2100. Världens ledande klimatforskare, James Hansens forskargrupp, gör en helt annan bedömning, och varnar för att fortsatta stora koldioxidutsläpp kan leda till flera meters global havshöjning inom 50 till 150 år. Vem ska vi lita på? Vi vanliga medborgare kan ju inte bedöma vilka forskare som har rätt.

    Det är i sådana lägen vi har hjälp av Försiktighetsprincipen, så att vi kan handla beslutsamt och undvika risken för det värsta. Det är lätt att känna sig maktlös. Men det behöver vi inte vara. Titta gärna på den hoppingivande amerikanska klimatrörelsen Citizens’ Climate Lobby som växer snabbt och jobbar entusiastiskt, med stora framgångar, både bland republikaner och demokrater. Dess medlemmar är övertygade om att ett hållbart samhälle är möjligt, ifall man sätter rätt pris på koldioxidutsläpp.

    Rörelsen har bland mycket annat bidragit till att skapa en tvåparti-arbetsgrupp för klimatlösningar i USAs representanthus. Gruppen består av lika många republikaner som demokrater och leds av Carlos Curbelo (rep) och Ted Deutch (dem) från Florida. Just i dagarna har gruppen vuxit igen. Det är tydligt att man i det mest utsatta området i USA har lättast att förstå allvaret i klimathotet och möjligheterna att avvärja det.

    Lars Almström

    Klimatsvaret – CCL Sverige