Annons

Handeln och bankerna pungslår alltid oss

I härvarande tidning kunde vi återigen läsa Nina Wennings (Vd Bankomat AB) mantra, att staten med hjälp av sockrade morötter skall tillse att kontanthanteringen fungerar, tvärtemot vad jag redovisat vad gäller sättet härför.
Riktiga pengar • Publicerad 7 juli 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Diskussionen om kontanterna fortsätter på Kb/NSk:s debattsidor.
Diskussionen om kontanterna fortsätter på Kb/NSk:s debattsidor.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Men vi är trots allt överens om att kontanter behövs, dock oense om hur detta skall ske. Att Nina Wenning vill behandla bankerna (hennes indirekta arbetsgivare) med silkesvantar är ju självklart. Att med lagstiftning tvinga sin indirekta arbetsgivare att utföra för medborgarna och kunderna samhällsviktiga arbetsuppgifter, som dock något marginellt och negativt påverkar dess övervinster, kan naturligtvis inte sägas, än mindre skrivas, utifrån debattörens position.

Att åberopa motivet om avsaknad av kommersiell bärighet synes närmast löjeväckande, i hägnet av bankernas totala årsvinster om cirka 200 miljarder kronor, med hälften i utdelning till aktieägarna. Motsvarar nästan två års försvarsbudget. Minnet är tyvärr kort. Var det inte staten och vi skattebetalare som räddade vissa konkurshotade banker under den ekonomiska krisen för ett antal år sedan.

Annons

Jag vill också tacka för en för mig redan tidigare känd upplysning om en icke fungerande lagstiftning, angående krav på kontanthantering gentemot vissa storbanker. Här krävs betydligt hårdare statliga nypor vad gäller krav att även mindre glesbygdskontor skall åläggas denna uppgift och helst utan avgift för såväl insättning som uttag. Täcks väl inom räntegapet.

Detta skulle särskilt gynna landsbygden och handlarna därstädes, tvärtemot Nina Wennings uppfattning. Angående Svensk Handel och övriga organisationer inom härvarande område skiljer sig våra uppfattningar och lär så förbli. Beträffande ansvarstagandet uppfattar jag att detta i första hand avser medlemmarnas profit, utan hänsynstagande till icke arvoderat samhällsansvar, exempelvis krav på mera generell kontanthantering.

Vi, den lilla människan, upplever tyvärr generellt, vid varje shoppingrunda, att vi blir ekonomiskt skinnade av handel och banker. Gamla tiders synliga rånare har bytt kostym och möts istället i form av ”kejsarens nya kläder”.

Hoppas att jag härmed och till fullo avslutningsvis och övertygande lyckats redovisa mina icke påverkbara synpunkter angående behovet av tvingande skarp lagstiftning i denna fråga gentemot banker och handel.

Olle Nilsson

Opolitisk sanningssägare

”Vi, den lilla människan, upplever tyvärr generellt, vid varje shoppingrunda, att vi blir ekonomiskt skinnade av handel och banker.”
Annons
Annons
Annons
Annons