Hässleholm utanför det arkeologiska synfältet?

Debatt • Publicerad 11 september 2018
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Populärhistorikern Gunnar Wetterberg har vid sina framträdanden i bygden påpekat just den arkeologiska avvikelsen då man tecknar Hässleholms förhistoriska bakgrund. Vad kan då en sådan ge? Ja, professorn emeritus Sten Skansjö visar i avhandlingen Söderslätt genom sexhundra år vad det betyder då man söker den arkeologiska bakgrunden – utanför (!) den moderna historien. Ett exempel är Maglarp i södra Skåne. Sten Skansjö: Man har ansett området obebyggt under vikingatid. "I själva verket har man inom odlingsmarkerna till denna by med sitt relativt unga namn påträffat i det närmaste kontinuerliga förhistoriska lämningar, till exempel boplatslämningar och gravar från yngre stenåldern, bronsåldershögar, gravar/gravfält från förromersk och romersk järnålder (Det Du Ödman), ett större guldfynd från folkvandringstid och gravar, gravfält från yngre järnålder (inklusive vikingatid. "(slut citat). Som sagt: Hässleholm är ännu utanför det arkeologiska synfältet – verkar vara omotiverat.

Tore Almer