Hoppas på nya regler mot skadegörare

Skogsbruk • Publicerad 7 september 2019
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Granbarkborren.
Granbarkborren.Foto: Josefina Sköld/Skogsstyrelsen

Centerpartiet har haft framgång i budgetförhandlingarna och fått igenom flera satsningar som kommer att gynna landsbygden. Som exempel kan nämnas ökade medel till vägunderhåll och bredbandsutbyggnad.

Jag noterar även att Annie Lööf vid presentationen av förslagen tog upp att bekämpningen av granbarkborren skall tillföras ett antal miljoner. Granbarkborren har redan åstadkommit skador för miljonbelopp i södra Sverige och klimatförändringar gör att denna farsot riskerar att sprida sig även till övriga landsdelar.

Vi får även hoppas att det blir regeländringar så att det blir tillåtet att vidta åtgärder i de många naturreservat där granbarkborrarna kan växa upp och sen sprida sig till angränsande skogsmarker.

Lars-Ivar Ericson (C)

Tyringe