Annons

Hoppas Skånes skogar brinner mindre i sommar

I härvarande tidning och under avsnitt debatt kunde vi nyligen läsa en provocerande inlaga från en naturvårdsspecialist vid Holmen Skog, Helene Andersson, med rubriken ”Skånes skogar behöver brinna i sommar” åberopande den biologiska mångfalden.
Skogsbränder • Publicerad 30 juni 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mindre av det här, brinnande skog, vill skribenten se i sommar.
Mindre av det här, brinnande skog, vill skribenten se i sommar.Foto: Joel Larsson

Så skriver enbart den som drabbats av tunnelseende sittande på behörigt avstånd från den oro och det eventuella ”jävelskap” hon vill ställa till med för berörda angränsande skogsägare, under en extremt varm sommar.

Låt Holmen Skog elda i sina skogar, om detta innebär någon form av dold tillfredsställelse, utöver den begränsade biologiska mångfalden. Tyvärr sägs inget om de djur och växter som ”stryker med” på grund av branden.

Annons

Vi, något äldre, som upplevt skogsbränder på hemmaplan, med allt vad det innebär långsiktigt, ifråga om fysiska, psykiska och ekonomisk skador, utöver evakuering och förlust av affektionsvärden är extremt försiktiga vad gäller till och med vissa arbetsinsatser under den varmaste årstiden. Jag erinrar mig t exempelvis Vaköbranden 1992, i gränstrakterna mellan Skåne och Småland, och som fortfarande gnager i många sinnen, alltifrån minnen av kontakter med ”fyrkantiga ”tunnelseende byråkrater till direkt fysisk påverkan.

Ingen okontrollerad skogsbrand i bebodda trakter kan sägas vara av godo i ett helhetsperspektiv, och vid en objektiv avvägning mellan olika intressen, och där den biologiska mångfalden inte ges någon form av ”religiöst innehåll”, vilket tyvärr ofta sker från vissa grupper. Det bör naturligtvis också framhållas att även en kontrollerad naturvårdsbränning kan ”gå våld” oaktat förutsättningarna.

Mot detta kommer naturligtvis att ställas det omfattande, också för- och efterarbete, som skall göras inför en förhoppningsvis väl kontrollerad skogsbränning. Vattenbegjutning före och efter, involverade skotare, personal och förhoppningsvis en vidsynt bränningsledare. Här får dock inte glömmas den redan tidigare bristen på utbildad brandpersonal i berörda områden. Det räcker inte med ”övertygade” och involverade biologer, för att säkert hålla branden inom givna ramar.

Och man kan naturligtvis inte bortse ifrån, att när det är lämpligt att elda utifrån naturvårdens intressen, kan också naturliga bränder uppstå på andra håll i området, och då behövs befintlig kompetent personal därstädes. Till detta skall läggas att exempel finnes, också i närtid, på att från början planerade och kontrollerade bränningar, gått ”överstyr”, och utvecklats till helt vanliga okontrollerade skogsbränder, som drabbat från början, icke på något sätt berörda skogsägare.

Sammanfattningsvis: Tala med mindre ord om att Skånes (och jämväl övriga läns) skogar behöver brinna, och börja försiktigt på den egna marken. Glöm inte heller, att det allt varmare klimatet, med råge synes tillfredsställa åberopade tveksamma önskemål om bränder, tyvärr.

Olle Nilsson

Opolitisk sanningssägare

”Tala med mindre ord om att Skånes (och jämväl övriga läns) skogar behöver brinna”
Annons
Annons
Annons
Annons