Hörselvårdvalet är värt att fira

I år firar vi tio år utan vårdköer till hjälp med hörapparat. Tänk, det som idag ses som självklart – att man helt enkelt direkt får tillgång till något så viktigt som att höra – innan sågs som problematiskt. Att gå två år utan att kunna lyssna på sina barnbarns berättelser, detta var vardag för många äldre innan 2008. Idag vore det otänkbart.
Debatt • Publicerad 6 september 2018
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I år firar vi tio år utan vårdköer till hjälp med hörapparat.
I år firar vi tio år utan vårdköer till hjälp med hörapparat.Foto: Mats Holmertz

För oss Moderater är det en självklarhet att alla som har behov av vård eller hjälpmedel också ska få det utan väntetid. Tyvärr har vi nu en majoritet i Region Skåne (S, MP, V och SD) som tycker tvärtom. De ställer människors hälsa och livskvalitet i kö för att skjuta oundvikliga kostnader på framtiden. De lägger helst ner vårdval. De prioriterar att flytta runt patienter istället för att ge vård i tid.

Om en vårdande insats eller hjälpmedel bedöms ingå i Region Skånes vårdutbud och därmed betalas med skattemedel, så är det nödvändig vård tycker vi. Ingen tjänar på att skapa pucklar av väntande. Inga kostnader försvinner. Personalen blir inte mindre stressad av att aldrig hinna ikapp. Därför är vi inte heller rädda för att skapa vårdval, där det är patienten och professionen som styr när, var och hur vården ska ges.

Hörselvårdvalet har tjänat skåningarna väl. Tack vare vårdvalet för utprovning av hörapparater finns nu ingen kö. Den försvann under 2009 och har inte återkommit trots en 20-procentig ökning av inflödet av nya patienter som går vidare från bedömning till behov av hörapparat.

En annan positiv effekt är att kostnaderna per patient tenderar att sjunka med vårdvalsmodellen. Socialdemokraterna brukar vilja använda en retorik kring ”kostnadskontroll” när de vill lägga ner vårdval. Vad de då menar är att totalkostnaden ökar. Vad de inte säger är att de kostnadsökningar som ses enbart kan hänföras till en markant ökad produktion av nödvändig vård.

Vi Moderater i Region Skåne vill fortsätta kapa köerna i sjukvården. Den modell som varit framgångsrik för hörselpatienter kan appliceras på fler områden där det finns brist på personal och patienter måste vänta orimligt länge, såsom allmänpsykiatri, öron-näsa-hals och barnsjukvård. Detta är vi i Alliansen eniga i. Vi Moderater vill gå längre och införa vårdval även för gynekologi, urologi, ungdomsmottagningar, ortopedteknik och neuropsykiatriska utredningar för barn.

Det har visat sig att många läkare och sjuksköterskor med dessa specialiteter väljer att arbeta med annat, men skulle kunna vara lockade att komma tillbaka om de får driva sin egen verksamhet. Vi vill också införa ett fritt val av hjälpmedel för personer med funktionshinder, efter konstaterat behov. Alla ska ha lika rätt till valmöjlighet i det som påverkar det dagliga livet som mest.

Pontus Lindberg (M)

Regionråd i opposition

Carl Johan Sonesson (M)

Regionråd i opposition