Annons

Hur ska resursskolan besättas när det redan är svårt med behörig personal?

Som skattebetalare, kommuninvånare och anställd i kommunen fick jag under fredagen 28/10 information om det nya styrets budgetförslag.
Skola • Publicerad 3 november 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Budgeten som SD, M och KD står bakom innehåller bland annat satsning på en resursskola.
Budgeten som SD, M och KD står bakom innehåller bland annat satsning på en resursskola.Foto: Lasse Ottosson

Det nya styret i Hässleholm, bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna delar med sig av den budget de gemensamt tagit fram. Det finns en del att reagera på där men jag håller mig till en sak eftersom jag värnar våra barn och ungdomar, de som är vår framtid.

Om skolan kan man läsa följande:

Annons

“I skolan kommer vi att jobba med trygghet genom ökad studiero och minskat stök/mobbing. Just därför kommer vi under mandatperioden inrätta minst en resursskola med goda pedagoger och förebilder, dit elever tillfälligt eller långsiktigt kan få sin skolgång, detta i samarbete med föräldrar och vårdnadshavare. Vårt mål är att hjälpa dessa barn och ungdomar att få goda förutsättningar och inte hamna i en dålig nedåtgående spiral som kan leda till utanförskap och kriminalitet. Samtidigt ger vi bättre förutsättningar för de barn och elever som blir mobbade, utsatta eller störda under skoltiden av de elever som inte mår bra och är utåtagerande. Detta kommer på sikt ge lugnare, tryggare skolmiljöer där förutsättningarna för goda skolresultat och god arbetsmiljö är optimala för alla.“

”Redan idag är det svårt för skolorna att få utbildad/behörig personal till alla tjänster, särskilt specialpedagoger och speciallärare är det svårt att få tag i.”

Hur tänker det nya styret att mobbning och stök ska minska och studieron öka av att man inrättar resursskola? De skriver att goda pedagoger ska arbeta där, vad innebär det? Redan idag är det svårt för skolorna att få utbildad/behörig personal till alla tjänster, särskilt specialpedagoger och speciallärare är det svårt att få tag i. Det finns skolor i Hässleholms kommun dit elever söker sig för att det är en lugnare miljö där, det beror bland annat på att man har klasser med färre elever, cirka 20-25 elever/klass. Färre elever i klasserna innebär att varje lektion får varje elev mer lärartid eftersom lärarna hinner med bättre i klasser med färre elever, vilket leder till ökad studiero. Man har också satsat på socialpedagoger som arbetar nära eleverna, finns i skolkorridorerna och bidrar till ökad trygghet för eleverna.

From 2 juli 2023 gäller följande för grundskolan: “Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att stärka elevhälsan och utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Ändringarna innebär bland annat att elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och det förtydligas i skollagen att den ska samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten när det behövs. Det införs också krav på att det ska finnas tillgång till specialpedagog eller speciallärare för elevhälsans specialpedagogiska insatser.“

Detta borde det nya styret lägga fokus på, se till att alla skolor i kommunen har både speciallärare och specialpedagoger, flera stycken som kan dela på arbetet och verkligen stödja elever och lärare. Bland annat detta är vad skolorna i Hässleholms kommun behöver för ökad studiero och en ökad måluppfyllelse, så att “alla verkligen kan bli sitt bästa”.

Grundskollärare

Annons
Annons
Annons
Annons