Annons

Huvudlöst att tvinga äldre handla mat på nätet

I härvarande tidning kan man dagligen läsa om kommunala beslut, tyvärr oftast tveksamma dylika. Jag plägar särskilt följa vad som händer och beslutas uti Osby kommun.
Kommunala beslut • Publicerad 20 juni 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
När man blir gammal kan det vara svårt att själv ta sig till affären. I Hässleholm vill politikerna att äldre ska beställa mat på nätet. Skribenten är skarpt kritisk. På bilden, Willys i Hässleholm.
När man blir gammal kan det vara svårt att själv ta sig till affären. I Hässleholm vill politikerna att äldre ska beställa mat på nätet. Skribenten är skarpt kritisk. På bilden, Willys i Hässleholm.Foto: Sofia Åström

Ofta tveksamma och negativa beslut, där politiker och tjänstemän har svårt att se de långsiktiga effekterna av sina ställningstaganden, mera likt att en frusen dag ”pinka i byxorna”. Efter att ha läst Norra Skåne besannas dock en gammal känsla för vissa kommuner och kommunpolitiker.

Hässleholms kommun överträffar med råge Osbys dito vad gäller aningslöshet och tyvärr ren dumhet. Omsorgsnämndens politiker i Hässleholm har nu, utifrån dessutom tveksamt underlag från tjänstemännen, beslutat att kommunens äldre fortsättningsvis måste handla sina matvaror på nätet, oaktat om man kan och har utrustning härför, eller om aktuell butik tillämpar detsamma.

Annons

Omsorgsnämndens ordförande Christer Welinder (S) borde härvidlag, åtminstone någon söndag, placeras i kyrkans straffstock, enär han utifrån sin position medger, att han inte läst handlingarna före beslut, och att han härutöver hänvisar till en butik som inte har denna tjänst. Han platsar också väl för ytterligare revisionsanmärkningar, utöver de som redovisats i denna tidning, samtidigt med detta beslut. Och det råd han ger till omsorgstagarna ”Man får ju tänka lite själv” bör omgående returneras till avsändaren.

Och en övrig, dock olikfärgad ledamot av styret, Ann Persson (M) uppvisar samma aningslöshet och avsaknad av respekt gentemot de berörda, när hon upplyses om att många butiker saknar den aktuella tjänsten men ”Det får man lösa efter hand”. Så talar enbart en självgod politisk pösmunk, som anser sig stå över sina uppdragsgivare. Att de berörda omsorgstagarna dessutom inte tillfrågats, påminner väl om dagens politiker, som i vissa lägen synes influerats österifrån. Sammanfattningsvis, vet sålunda ingen om systemet är möjligt att genomföra i praktiken, oaktat vad som beslutats. Detta är resultatet av den obefintliga konsekvensanalysen.

Och besparingen av förslaget är enligt omsorgschefen Åsa Ollerstam Lund ”svår att beräkna”. Och trots att politikerna räknar med en besparing på 1,75 miljoner kronor lär det enbart bli en ”tummetott” på kanske 400 000 kronor, eller mindre, där vårdtagarnas extrakostnader, på cirka 200 kronor per digitalt inköp, helt negligeras. Att överhuvudtaget räkna på en enda aktör, som möjligen skulle ge de maximala 1,75 miljoner kronor i besparing, måste betraktas som grovt tjänstefel, enär detta innebär att omsorgstagarna i så fall helt skulle sakna självbestämmande beträffande val av butik, och därför bli satta under ”kommunalt förmyndarskap”.

Måhända ett önskeläge för politiker och tjänstemän i budgetsammanhang. Hässleholms kommun har tyvärr haft en förmåga att fylla denna tidnings sidor med negativa beslut med mera, alltsedan Bengt Andersson lämnade sin post.

Olle Nilsson

Opolitisk sanningssägare

”Så talar enbart en självgod politisk pösmunk, som anser sig stå över sina uppdragsgivare.”
Annons
Annons
Annons
Annons