1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Ifö Center har förändrat Bromöllas centrum

Ett nyanserat kulturliv är en förutsättning för en attraktiv region. Enskilda kulturskapare kan göra stor skillnad för skåningen. Ett särskilt exempel som är värt att nämnas är Ifö Center i Bromölla, som Liberalerna besökt.
Milu Correchs verk i Bromölla är 20 meter högt.

Ifö Center drivs av eldsjälar. Det är en plats för lokala och världskända konstnärer att kunna bedriva och utveckla konst. Ifö Center är ett praktexempel på att Skånes kulturliv kan göra en stor skillnad för den enskilde. Allt från internationella konstnärer, skulptörer och besökare lockas till Bromölla för att uppleva och skapa den säregna konsten.

På långt håll kan vi se ROA:s dinosaurie, Correchs fundersamma ”lille” pojke och Falkholts färgsprakande verk. Dessa konstnärer och deras storskaliga verk är bara en del av Ifö Centers publika verksamhet som lockar besökare, startar samtal och skapar medial uppmärksamhet. Ifö Centers verksamhet har på ett positivt sätt förändrat Bromöllas centrum. Det som en gång i tiden var gråa fabriksfasader är nu konst i världsklass.

quote
... företag och fabriker skänker överbliven färg, material och restprodukter till konstnärerna på Ifö Center.
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Caroline Falkolts färgstarka verk i Bromölla.

Ifö Center är även inspirerande på sättet hur företag och fabriker skänker överbliven färg, material och restprodukter till konstnärerna på Ifö Center. Liberalerna uppmuntrar en större samverkan mellan näringslivet och kulturlivet att samarbeta för att uppnå en stark och hållbar kulturregion. Det gynnar näringslivet likväl som konstproduktionen. Det är ekonomiskt hållbart men även ur miljösynpunkt är återanvändning av material och restprodukter ett bra sätt att arbeta hållbart.

Vi vill gärna arbeta för fler gemensamma ytor där näringsliv och konstproduktion kan mötas och arbeta tillsammans på.

quote
Kulturella och kreativa näringar behöver ges rätt förutsättningar för att kunna etablera sig.

Kulturen har en given plats i Skåne. Allt ifrån vårt rika kulturarv, symfoniorkestrar, teatrar, dansteatrar, konstcentrum och museer gör Skåne till en unik och speciell kulturregion. Det rika kultur- och föreningslivet i Skåne är något vi ska vara stolta över men samtidigt och värna. Kulturen är ett av de ben som demokratin vilar på. Möjligheten att skapa och ta del av kultur har ett värde i sig för individen. Ett mångfacetterat kulturliv ger Skåne attraktionskraft, leder till en ökad tillväxt och sysselsättning samtidigt som besöks- och turismnäringen frodas men möjligheten att skapa och ta del av kultur har också ett värde i sig för den enskilda individen.

Kulturella och kreativa näringar behöver ges rätt förutsättningar för att kunna etablera sig i hela Skåne. I dagsläget präglas den statliga kulturpolitiken av alldeles för mycket detaljstyrning och kortsiktighet i form av riktade statsbidrag. Den statliga detaljstyrningen måste minska och istället måste vi möjliggöra för att fler kulturskapare och experter ska kunna bidra med sin kunskap och expertis för ett ännu rikare kulturliv genom generella statsbidrag.

quote
Det är också viktigt att kulturen ska vara tillgänglig för alla. Vår uppgift är inte att styra kulturens innehåll...

För oss i Liberalerna är det viktigt att kulturen är fri och att vi låter kulturskaparna skapa sitt innehåll fritt. Det är också viktigt att kulturen ska vara tillgänglig för alla. Vår uppgift är inte att styra kulturens innehåll, vi vill förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet i Skåne. Genom kultur kan vi lära oss mer om oss själva och varandra samtidigt som konst kan tvinga oss se nya perspektiv i våra liv och i samhället.

När kulturen dessutom kan gynna det Skånska företagsklimatet och besöksnäringen, som Ifö center gör, ser vi fler positiva aspekter och ett unikt tillvägagångssätt.

Tankens och ordets frihet är grunden i liberal kulturpolitik.

Louise Eklund (L)

Regionråd och 1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Cristina Glad (L)

1:e vice ordförande i kulturnämnden

Susanne Bäckman (L)

Gruppledare, Bromölla