GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Infekterade rotfyllningar har utvecklat sig till rättsröta

När bakterier tränger in i tandens pulpa finns bara två behandlingsalternativ: utdragning eller rotbehandling. Men patienter som vet att konventionell rotfyllning lämnar kvar bakterier nekas behandling med antiseptiskt medel.
Behandlingar • Publicerad 30 juli 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Enligt tandvårdslagen ska patienter informeras om tillgänglig behandling och vård.
Enligt tandvårdslagen ska patienter informeras om tillgänglig behandling och vård.
Foto: Tore Meek

Tandröta (karies) kan leda till att bakterier tränger in i pulpan. Då finns bara två behandlingsalternativ, utdragning eller rotbehandling. Rotbehandling syftar till att göra tanden varaktigt fri från bakterier. Det faktum att helt i onödan över två miljoner rotfyllda tänder i Sverige är kroniskt infekterade, nonchaleras av Socialstyrelsen, trots konstaterade hälsorisker. JO gör ingenting åt denna, en av vår tids största vetenskapsskandaler inom tandvården.

Justitieombudsmannen (JO), eller riksdagens ombudsmän, som är det officiella namnet, ska granska att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

Enligt tandvårdslagen ska patienter informeras om tillgänglig behandling och vård och behandling ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska få information om sitt tandhälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds.

Ändå förvägras patienter, som vet att konventionell rotfyllning lämnar bakterier kvar, behandling med antiseptiskt verkande N2. De flesta folktandvårdskliniker tillhandahåller inte ens materialet.

En förutsättning för valfrihet är att Socialstyrelsen ger tandläkare saklig och opartisk information. Det gör man inte. Man vägrar envist att tvätta bort den förbudsstämpel som finns kvar ända sedan tiden innan N2 blev CE-märkt och godkänt i hela EU, 1998.

Tidigare hade Socialstyrelsen utfärdat ett förbud som saknade stöd i lagen. Både tandvårdslagen och EU:s regler för CE-märkta preparat har därefter saboterats genom Socialstyrelsens underlåtenhet att ge saklig information.

JO skriver: ”Du har i egenskap av företrädare för Svenska Endodontiska Sällskapet i en anmälan framfört klagomål mot Socialstyrelsen. Det som du har anfört ger inte anledning till någon åtgärd från JO:s sida. Jag kommer därför inte att utreda din anmälan.”

Man sköter således inte sitt eget uppdrag när man tystar allvarlig kritik mot att lagar och regler inte tillämpas och att patienter inte får gehör för sina högst berättigade önskemål.

I en bilaga förklarar JO att man beslutar fritt vad som ska utredas, att besluten inte behöver motiveras och att de inte går att överklaga. Det ger ju långt sämre rättssäkerhet än vad ett P-bolag erbjuder. Som skäl anförs att man har ett stort antal ärenden. Demokratin fungerar dåligt när myndigheter håller varandra om ryggen och hjälps åt att tysta kritik.

”Det faktum att helt i onödan över två miljoner rotfyllda tänder i Sverige är kroniskt infekterade, nonchaleras av Socialstyrelsen, trots konstaterade hälsorisker.”

Det godtycke som präglar JO:s och Socialstyrelsens verksamhet har uppmärksammats av samhällsvetaren, professor Bo Rothstein i tidskriften Advolaten Nr 4 2007 Årgång 73. Han reflekterar där över grundlagens roll i samhället och skriver: Man kan inte utan fog säga att RF 1:9 är den mest centrala paragrafen i den svenska konstitutionen när det gäller hur enskilda offentliga tjänstemän ska förhålla sig till medborgarna. Kraven är både tydliga och mycket stränga – varje form av diskriminering, partiskhet och särbehandling är inte bara ett brott, utan ett grundlagsbrott.

Många tjänstemän lämnar denna grundlagsbestämmelse utan avseende. Den spelar enligt Rothstein en minimal roll i de yttranden som JO och JK avger.

Detta anser vi är orsaken till den förmyndarmentalitet och det maktmissbruk som gjort att både tandläkare och patienter upplever att möjligheten att fritt få välja föredragen behandling är begränsad eller saknas helt.

Att N2-metodens sedan 65 år väl beprövade och vetenskapligt bevisade effektivitet inte nämns av Socialstyrelsen och inte påverkar tandläkarutbildningen är inget mindre än en vetenskaplig skandal.

Svenska Endodontiska Sällskapet

Bengt Nordström, Ordförande

Nils Norrsell , Styrelseledamot

Carl T. Ek, Sekreterare

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.