Inför skobidrag för arbetsskor till hälso- och sjukvårdspersonalen

Den 28 april uppmärksammade representanter för fackförbundet Kommunal den internationella arbetsmiljödagen. I deras insändare betonar de vikten av jämställdhet, rättvisa och en god arbetsmiljö och nämner specifikt inom området arbetsskor.
Arbetsmiljö • Publicerad 10 maj 2022 • Uppdaterad 11 maj 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sverigedemokraterna i regionen vill att det införs ett skobidrag till arbetsskor.
Sverigedemokraterna i regionen vill att det införs ett skobidrag till arbetsskor.Foto: Annika af Klercker / SvD / TT

Sverigedemokraterna i Region Skåne anser att medarbetarna är regionens viktigaste resurs. Regionen ska arbeta kontinuerligt med att utveckla arbetet för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö. Arbetsskador i varierade former är ett vanligt förekommande problem hos medarbetare inom hälso- och sjukvården till följd av ett tungt eller ensidigt arbete. Vi anser att arbetsskador och belastningssjukdomar som uppkommer på grund av olycksfall i arbetet, repetitivt arbete, samt ogynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser kan förebyggas och förhindras i stor utsträckning genom adekvata och ändamålsenliga arbetsskor.

”Långsiktigt kommer detta att minska både frekvensen av arbetsskador och eventuell sjukfrånvaro till följd av dessa.”

Vi vill att Region Skåne ska implementera ett skobidrag för arbetsskor till medarbetare anställda inom hälso- och sjukvård i en första fas, för att därefter omfatta fler medarbetare inom andra områden. Det finns flertal kommuner samt privata vård- och omsorgsföretag som erbjuder sina medarbetare skobidrag till arbetsskor. Genom att erbjuda ett skobidrag till samtliga anställda inom Region Skånes hälso- och sjukvård kan vi på ett effektivt sätt främja hälsan och förebygga förekomsten av arbetsskador och förslitningsskador. Långsiktigt kommer detta att minska både frekvensen av arbetsskador och eventuell sjukfrånvaro till följd av dessa. Genom ett skobidrag ges också medarbetaren möjlighet att välja en arbetssko som passar för den egna individen.

Vi ser med tillförsikt fram emot ett bifall från både styret och oppositionen vilket inkluderar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet inom detta viktiga ämne som berör så många av våra medarbetare. Genom att bifalla vår motion tar vi ett av dem angelägna stegen i processen mot en mer rättvis och jämställd arbetsmiljö för våra medarbetare.

Marlen Ottesen (SD), regionråd, Region Skåne

Jacqueline Maly (SD), ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne

Paul Svensson (SD), gruppledare i Personalnämnden, Region Skåne