Intellektuellt haveri att sluta med franskundervisning

Debatt Artikeln publicerades
På Nosabyskolan läser 65 elever franska, påpekar insändarskribenten.
Foto: Bosse Nilsson
På Nosabyskolan läser 65 elever franska, påpekar insändarskribenten.

Regering och riksdag har bestämt att alla Sveriges elever från och med nästa läsår ska börja läsa moderna språk från årskurs sex och på så sätt ha möjligheten att studera språket i fyra i stället för tre år.

Ett sådant beslut grundar sig rimligtvis på insikten om betydelsen och vikten av språkstudier för våra ungdomar. Med moderna språk brukar avses tyska, franska och spanska.

Har då medvetenheten om språkstudiers betydelse nått kommunens skolchefer? Nej, tvärtom. I Kristianstads kommun väljer man i stället att lägga ner franskan som ämne i grundskolan!

Från chefer som borde vara uppfyllda av visioner och kreativitet, stå för en positiv och entusiastisk pedagogisk grundsyn, presenteras förslaget: vi lägger ned. Som skäl för sitt ogenomtänkta och okunniga förslag framför man grumliga och torftiga resonemang om “mer bussåkning och schemautmaningar”. Den intellektuella spänsten imponerar inte.

Endast 200 elever väljer franska säger en av kommunens skolchefer, Anders Månsson, i Kristianstadsbladet den 21 december.

Men din ingång Anders Månsson, borde i stället självklart vara denna: Att 200 ungdomar i Kristianstad kommun väljer att läsa franska är fantastiskt roligt och viktigt och jag skall göra allt för se till att de får sin undervisning tillgodosedd.

Anders Månsson tror att det kan bli reaktioner på kommunens förslag för “det brukar det bli” säger han lite slentrianmässigt.

Vi gör inte det här för att vi tycker det är roligt, fortsätter samme Månsson, och så blandar han in skattebetalarnas pengar, bussinköp och så det där med schemaarbetet igen. Fortfarande inga resonemang och reflektioner om värdet av språkstudier, franskan i Sverige, Europa och världen.

På Nosabyskolan läser 65 elever franska och grupperna fylls varje år på med drygt 20 nya elever. Med våra blivande sexor skulle vi få ett åttiotal ungdomar som valt att läsa franska. Att frånta dem denna möjlighet kan inte betraktas som annat än ett intellektuellt haveri.

Medborgare, elever, föräldrar, kollegor och i den mån det finns, rektorer med courage: I den stad man färdas längs vackra boulevarder och som ståtar med namnet Lilla Paris lägger man inte ner ämnet franska. Gör om-gör rätt!

Anders Söderlind

lärare franska Nosabyskolan