Internationella vilda västern-fisket på ål är det stora hotet

Debatt ,
Längs Ålakusten från Kivik till Åhus finns 60 ålabodar.
Foto:Tommy Svensson
Längs Ålakusten från Kivik till Åhus finns 60 ålabodar.

Ålen är Skånes landskapsfisk och Ålakustens ålfiske har listats som nationellt kulturarv.

I skrivande stund finns längs Ålakusten – som sträcker sig från Åhus till Kivik – 60 ålabodar, varav 30 fortfarande är i bruk för ålfiske. Ålfångsterna har sjunkit kraftigt sedan 1980. Det finns en rad olika skäl till detta; turbindöd i vattenkraftverk, gifter och utsläpp, klimatförändringar, ökade populationer av predatorer och andra länders mindre kontrollerade ålfiske.

Ålen är rödlistad som akut utrotningshotad sedan 2005 och från 2007 är det förbjudet att fiska ål om du inte är yrkesfiskare med speciell licens. Sverige har sedan 2009, efter krav från EU, infört en nationell förvaltningsplan för ålens fortlevnad.

Det finns i dag endast 17 fiskare kvar med licens för ålfiske i Ålakusten, vilket får ske under högst 90 dagar och fångst på minimimått 70 centimeter.

  Den speciella licensen kan varken köpas eller ärvas och yngre hindras därmed att överta ålfisket, vilket inom snar framtid riskerar att sätta definitivt punkt för ett månghundraårigt kulturarv.

  Bara i Helgeå finns 19 kraftverksanläggningar. Uppvandringen av ålynglen till uppväxtområdena stoppas av dammar och kraftverk och utvandringen av ålen till lekområdena förhindras av kraftverkens galler och turbiner.

  Vid endast 500 av Sveriges totalt 2 100 vattenkraftverk finns någon form av fiskväg. Studier visar att det största hotet mot ålen nationellt är kraftverken och internationellt andra länders möjlighet till okontrollerat ålfiske.

  Det lokala ålfisket längs Ålakusten är inte problemet och lösningen är inte totalförbud för ålfisket i Östersjön. Varje år dör mer än 100 ton ål i de svenska vattenkraftverken. Ålfisket är hårt reglerat och verksamt endast en kort period på hösten.

  Kraftverken dödar ål dygnet runt, året runt och har gjort så i decennier. Men den största boven är det internationella vilda västern-fisket på ål.

  Kenth Olsson

  lokalhistoriker