Istället för bättre planerade insatser så växte tidspressen

Det måste gå att planera hemtjänsten på ett sådant sätt att kunderna slipper att ständigt möta nya personer som kommer till deras hem. Det är min och Centerpartiets bestämda uppfattning.
Hemtjänst • Publicerad 14 mars 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mycket av personalen i kommunen upplever att arbetet har blivit mer stressigt.
Mycket av personalen i kommunen upplever att arbetet har blivit mer stressigt.Foto: Claudio Bresciani/TT

Jag har många kontakter med personer som har hemtjänst av varierande omfattning. Flertalet känner både oro och stress över att ständigt möta nya okända ansikten/personal som kommer till deras hem. En kund, som haft hemtjänst från april i fjol till mitten av februari i år har fått hjälp av totalt 65 olika personer. Det är möjligen extremfall men få kunder orkar föra så noggrann statistik som denna kund gjort. Det inträffade är en helt orimlig situation.

Jag har också kontakt med en del personal som jobbat flera år i kommunen. De upplever tyvärr att arbetet blivit alltmer tidspressat. Deras synpunkter behöver både bli lyssnade på och beaktas av planerare/chefer.

Under 2018 ändrades antalet hemtjänstområden till att bli totalt 15 st. Därefter har det tillsatts minst en planerare per hemtjänstområde. Förvaltningens motiv var att på detta sätt få en bättre planering av insatserna hos kunderna. Men resultatet har tyvärr blivit att både personal och kunder upplever stor tidspress.

”Det är – som jag ser det – nödvändigt att genomföra åtgärder som minskar stressen hos både kund och personal.”

Vid pensionärsrådets möte strax före jul berättade förvaltningen att de planerade att dela upp de 15 hemtjänstenheterna till totalt 3 stora områden. Om en sådan förändring ska genomföras – ärendet har ännu inte behandlats i omsorgsnämnden – så anser jag att nedanstående åtgärder i så fall bör beaktas:

  • Hemtjänstpersonalen måste tidigt i processen bli involverade, lyssnade på och att deras kunskaper om arbetet, dess innehåll och upplägg tillvaratas.
  • Pröva indelning av varje stor enhet i flera mindre teamgrupper, där varje grupp om visst antal personal ska utföra arbetsinsatserna hos begränsat antal kunder för att därigenom öka personalkontinuiteten.
  • Ge uppdraget att ta hand om larmen dagtid till särskilt avdelad personal för att både minska stressen och väntetiden hos larmande kund.

Det är – som jag ser det – nödvändigt att genomföra åtgärder som minskar stressen hos både kund och personal. Likaså åtgärder för att kraftigt förbättra personalkontinuiteten hos kunderna för att skapa ökad trygghet och god livsmiljö hos kunderna.

Vid omsorgsnämndens möte i februari lämnade jag därför in ett så kallat initiativärende med ovanstående förslag. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet.

Jag kommer att fortsätta arbeta för att nämnden ska ta tillvara den förbättringspotential som både finns och behövs inom äldreomsorgen. Det är dessutom nödvändigt om kommunen ska klara den stora utmaningen att både kunna behålla och nyrekrytera kompetent personal.

Ingrid Karlsson (C), ledamot i omsorgsnämnden

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.