Kanske ska Postnord lägga allt krut på sponsring istället?

Postnords försämrade service och höga prishöjningar på porto har den senaste tiden flitigt diskuterats på tidningarnas debattsidor.
Posten • Publicerad 13 februari 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Borde inte Postnord lägga krutet på posten, och inte lägga så mycket pengar på sponsring?
Borde inte Postnord lägga krutet på posten, och inte lägga så mycket pengar på sponsring?Foto: Bo Amstrup

Nyligen har även ett par kritiska insändare på debattsidan i Kb/NSk handlat om problemen inom Postnord.

Företaget har nämligen den senaste tioårsperioden ständigt försämrat sin service. Samtidigt har brevportot blivit väldigt mycket dyrare.

”Vid mer eller mindre varje idrottstävling i Sverige, dyker Postnordreklam upp i tv-rutan.”

Däremot verkar Postnord inte alls vara lika intresserad av att spara på idrottssponsring.

Vid mer eller mindre varje idrottstävling i Sverige, dyker Postnordreklam upp i tv-rutan.

Omfördelar möjligen företaget intäkterna från traditionell postservice till idrottssponsring och till idrottssubventioner? Denna fråga har jag ofta ställt mig de senaste åren.

Postnord borde kanske istället omvandlas till en typ av ”Sponsoragentur” för svensk idrott? Det vill säga, att bara fokusera på idrottssponsring och på idrottssubventioner.

Vad skulle egentligen postkunderna säga om detta? Ja, det är frågan!

C-G Pernbring