Klimatkrisen är inte fiktiv!

Jag har med stor förvåning tagit del av Göran Samuelssons artikel den 5 augusti på debattsidan i NSk/Kb.
Påverkan • Publicerad 11 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Redan för 110 år sedan oroade man sig för vilken påverkan all kol man eldade upp skulle ha på klimatet, skriver debattören.
Redan för 110 år sedan oroade man sig för vilken påverkan all kol man eldade upp skulle ha på klimatet, skriver debattören.Foto: Patrick Semansky

Han säger att klimatkrisen är fiktiv och för också fram felaktiga uppgifter om CO2-halten. Han säger bland annat att människan bara har orsakat 20 ppm av de 400 ppm CO2 som atmosfären innehåller idag. Har han den uppfattningen förstår jag hans tankegångar. Verkligheten är emellertid att människan ligger bakom 6 till 7 gånger så höga halter av CO2 som Göran Samuelsson anger.

Häromdan fick jag kännedom om en notis i en tidning från 1912, det vill säga för 110 år sedan.

I notisen är man rädd för att den CO2 som de 2 000 miljoner ton kol som man eldar upp genererar kommer att lägga sig som en filt kring vår planet och höja temperaturen. Redan då var forskarna förutseende och kunde se konsekvenserna av uppvärmningsproblemet. Sedan 1912 har utsläppen accelererat.

”Det är lika sant att klimatförnekarna är egoister, själviska och giriga och vill inte ha några förändringar i sitt sätt att leva.”

Vid industrialiseringens början var CO2-halten cirka 280 ppm och idag är den 415 ppm. Halten CO2 ökar med cirka 2 ppm per år trots alla de åtgärder som gjorts för att sänka den.

Självklart är det så att det som tusentals forskare samstämmigt säger är sant, våra klimatproblem är allvarliga. Det är lika sant att klimatförnekarna är egoister, själviska och giriga och vill inte ha några förändringar i sitt sätt att leva.

Anders Svensson