Klimatsmart upphandling kan minska utsläppen i Skåne

Varje år upphandlas varor och tjänster för över 800 miljarder kronor genom offentlig upphandling. Över en tredjedel av upphandlingarna rör bygg- och anläggningstjänster, en bransch som verkligen behöver minska sin klimatpåverkan. Här kan tydliga och mer ambitiösa upphandlingskrav snabba på omställningen, skriver företrädare för bygguthyrningsföretaget Cramo.
Klimatpåverkan • Publicerad 9 maj 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Henrik Norrbom, Börje Björkholm och Martin Freland på Cramo.
Henrik Norrbom, Börje Björkholm och Martin Freland på Cramo.Foto: Pressbild/Cramo

I Sverige genomförs tusentals upphandlingar varje år. Det handlar om allt ifrån vård till avfallshantering, men allra vanligast är bygg- och anläggningsarbeten. Nära fyra av tio upphandlingar berör helt eller delvis den typen av tjänster.

Byggbranschen står för totalt 20 procent av Sveriges klimatpåverkan. De 800 miljarder kronor som årligen läggs på offentlig upphandling behöver därför peka ut inriktningen för att möjliggöra en grön omställning. Bara i Skåne annonseras årligen omkring 2 100 upphandlade tjänster.

”Delningsekonomin är här för att stanna och kommer att gynna såväl klimat som plånbok. Men den kommer inte av sig själv.”

Upphandlingarna skulle kunna snabba på byggbranschen omställning genom att:

  1. 1Utse logistiksamordnare. Ofta sker alla leveranser till en arbetsplats inom loppet av ett par timmar. Det skapar leveransproblem, trängsel i stadskärnor och förseningar i byggprocessen. Eftersom byggprocesser generellt sätt har flera genomförande företag behöver någon få ett samordnande ansvar.
  2. 2Lär av tidigare upphandling. Stressade upphandlingar hindrar kunskapsöverföring mellan projekt. Det ökar risken för upprepade misstag och ineffektiva metoder. Beställaren behöver därför ställa krav på att en del av projektledningstiden avsätts för kunskapsöverföring.
  3. 3Dela på utrustningen. I stället för att samordna byggutrustning centralt använder varje aktör ofta egna arbetsmaskiner. Ett enkelt och effektivt sätt att minska utrustningens miljö- och klimatpåverkan är att hyra och dela den. Det är även ekonomiskt lönsamt.

Delningsekonomin är här för att stanna och kommer att gynna såväl klimat som plånbok. Men den kommer inte av sig själv. Kommuner, regioner och statliga bolag behöver ta täten genom att ställa krav på digitala delningsekonomiska lösningar, samordning och kunskapsöverföring i sina byggrelaterade upphandlingar. Då kan vi på allvar öka takten i byggbranschens omställning för minskad klimatpåverkan.

Henrik Norrbom, vd, Cramo AB

Börje Björkholm, affärsutvecklingschef, Cramo AB

Martin Freland, chef för kvalitet, säkerhet och miljö, Cramo AB