1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Kommunen är skyldig att anmäla brott mot strandskyddet

I en debattartikel i tisdagens Kristianstadsbladet försöker Peter Johansson (M) förklara sina tidigare uttalanden kring allmänhetens rätt att framföra klagomål på sådant man stör sig på. Det har han så klart all rätt att göra. Det är bara tråkigt att han gör det genom att redovisa nya faktafel och att skylla på andra.
Det omstridda staketet runt evenemangsstranden, uppsatt av Åhus Beach AB.

Sverige har ett unikt strandskydd, som tillsammans med allemansrätten syftar till att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet (7 kap. 13-18h §§, miljöbalken). Det är möjligt att få dispens från strandskyddet och i vissa fall kan länsstyrelsen eller kommunen även upphäva strandskyddet, för verksamheter eller anläggningar som behöver ligga vid vattnet.

Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet får normalt aldrig omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten. Något sådant undantag fanns inte heller i den tidigare gällande planen, vilket Peter Johansson borde vara väl medveten om, med tanke på hans tidigare roll som byggnadsnämndens ordförande. Det har således aldrig varit tillåtet att helt stänga av allmänhetens passage längs stranden, då detta inte bara strider mot strandskyddsbestämmelserna i sig, utan även mot allemansrätten i Sverige.

Beachhandbollen och övriga strandnära arrangemang, som genomförs på Täppetstranden under några sommarveckor varje år, är en oerhörd tillgång för kommunen och tillför inte bara goodwill för hela kommunen, utan även stora summor pengar. För att säkerställa att dessa växande arrangemang ska kunna genomföras även kommande år, har evenemangsområdet utökats, bygglovsplikten tagits bort inom området och strandskyddet upphävts (inte minskats!) i motsvarande grad. Detaljplanen har färdigställts efter sedvanligt samråd med berörda sakägare och antogs av ett enigt (!) kommunfullmäktige i maj 2017. Detaljplanen fick laga kraft i september samma år.

Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vi kan i princip dela Peter Johanssons uppfattning att det nu borde vara slut på klagomålen mot evenemangsstranden och dess strandnära läge. Placeringen och strandens syften har prövats i alla rättsliga instanser och fått laga kraft. Det hindrar inte att klagomål kan vara berättigade om arrangörerna inte håller sig inom avsett planområde eller på annat sätt bryter mot planens innehåll och rättigheter. Det hindrar inte heller att kommunen i vissa fall är skyldiga att åtalsanmäla brott mot strandskyddsbestämmelserna, vare sig man vill det eller ej, om sådant sker.

Självfallet kan vi alla göra fel ibland och det kan då finnas skäl att förklara sig och ibland även be om ursäkt för att man förhastade sig. Man bör då göra detta genom att presentera fakta och inte genom att som Peter Johansson (M) komma med undanflykter, felaktiga påståenden och att skylla på andra.

Sonny Modig (L)

Ordförande byggnadsnämnden, Kristianstad

Christina Borglund (KD)

Vice ordförande byggnadsnämnden, Kristianstad

Läs mer

Sport

Klart: Så mycket pengar får KIK av regeringen

”Det är ett välkommet tillskott”.

Hässleholm

Elvaåringar blev jagade av beväpnat gäng – flydde över järnvägsspår

Anmälan om rånförsök upprättas.

Kristianstad

Elev stängdes av – föräldrarna borde fått yttra sig

Rektorns beslut upphävs av förvaltningsrätten.

Sommar i Skåne

Slumpen styrde paret Mandelmann till sitt älskade Österlen

På vintern trivs de som bäst.

Kristianstad

Utbildningschef om HD-dom: ”Jag välkomnar utfallet”

”Domslutet är en förutsättning för att kunna bedriva en vettig skolverksamhet.”

Kristianstad

Kristianstadsbo vann 48 miljoner: ”Kan inte förstå att det är sant”

Man i 60-årsålden blev mångmiljonär över en natt.