GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Kompetens försvinner, elever som behöver stöd drabbas

Inför kommande budget 2021 har de olika förvaltningarna i Kristianstad ombetts se över besparingar som kan komma ifråga. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att ta bort samtliga specialpedagoger på Centrala elevhälsoenheten. Med besparingarna försvinner tillgång till specifik specialpedagogisk kompetens samt förskolor och skolors möjlighet att söka insatser för att utveckla sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd, skriver personalen.
Budget 2021 • Publicerad 1 november 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Varje elev ska nå sin fulla potential, anser kommunen, men hur ska det gå när viktigt kompetens försvinner?
Varje elev ska nå sin fulla potential, anser kommunen, men hur ska det gå när viktigt kompetens försvinner?
Foto: Jessica Gow/TT

Kommunens skolresultat visar att cirka 20 procent av eleverna i årskurs nio inte når behörighet till gymnasiet. All forskning lyfter fram att godkända betyg från grundskolan är en viktig skyddsfaktor i att förebygga psykisk ohälsa, samt möjlighet till arbete i framtiden.

Centrala elevhälsoenhetens arbete bygger på ett tvärprofessionellt synsätt. Samarbete sker både inom enheten, men även med till exempel barn- och ungdomshabiliteringen, arbete och välfärdsförvaltningen och BUP, där vi bistår med spetskompetens inom det specialpedagogiska fältet. Vår centrala roll är att synliggöra de komplexa faktorer som påverkar barns utveckling och lärande och som extern insats kan vi se hela barnets lärandesituation i ett utifrånperspektiv. Dessutom bidrar vi till att omsätta psykologiska och logopediska utredningarna till praktisk pedagogik ute i verksamheterna.

”Vårt arbete bygger på att synliggöra hinder och framgångsfaktorer för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla.”

Vi fungerar även som en rådgivande instans dit all personal inom förskola och skola har möjlighet att vända sig. Det kan vara för konsultation rörande barn, elever, grupper eller arbetslag både i pedagogiska frågor, men även exempelvis hur riktlinjer ska tolkas eller vilka hjälpmedel som finns att tillgå. För att skapa en likvärdighet i kommunen arrangerar vi nätverk för pedagogisk personal där vi lyfter fram och delger ny forskning och metoder.

För att skapa förståelse och kunskap skräddarsyr vi kompetensutveckling till samtliga förskolor och skolor i kommunen om exempelvis autism, läs- och skrivutredningar eller bemötande. Vårt arbete bygger på att synliggöra hinder och framgångsfaktorer för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla. Vi tillhandahåller även utprovning av hjälpmedel som bland annat kan underlätta koncentration eller förståelse av tid t.ex. tyngdväst och timstock, vilka kan vara en förutsättning för lärande, självständighet och delaktighet.

”Vem ska stötta förskolor och skolor och var ska de vända sig med komplexa frågor, till exempel gällande barn i behov av särskilt stöd?”

Kristianstads kommun arbetar med visionen framgångsrik undervisning där ledorden är: All undervisning ska kännetecknas av god kvalitet där varje elev ska nå sin fulla potential. För att det ska möjliggöras är vi en viktig extern kompetens att tillgå, vilken nu riskerar att försvinna!

Vem ska stötta förskolor och skolor och var ska de vända sig med komplexa frågor, till exempel gällande barn i behov av särskilt stöd? Hur blir likvärdigheten och helhetssynen i kommunen?

Specialpedagogerna på Centrala elevhälsoenheten, Kristianstad

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.